ПРОСЛУШВАНЕ ЗА ПОПЪЛВАНЕ НА ХОРА И ЗА МАЛКИ РОЛИ

НАЦИОНАЛНИЯТ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР обявява ПРОСЛУШВАНЕ за попълване хоровия състав с тенори, алти и баси. Одобрените ще могат да участват в хора и в малки роли в спектаклите на театъра.

ПРОСЛУШВАНЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21-ВИ НОЕМВРИ 2018 ГОДИНА В ХОРОВАТА ЗАЛА ОТ 15:00 ЧАСА. ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ СЕ ПРИЕМАТ ДО 21-ВИ НОЕМВРИ В ОТДЕЛ „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ” НА ДМБЦ-СОФИЯ. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ: МОЛБА, ТВОРЧЕСКА АВТОБИОГРАФИЯ И ДОКУМЕНТ ЗА ЗАВЪРШЕНО ОБРАЗОВАНИЕ. ВСЕКИ КАНДИДАТ ТРЯБВА ДА ПОДГОТВИ ДВЕ АРИИ ПО ИЗБОР.

 

Още