На основание чл. 90, ал. 2, във връзка с чл. 91 от КТ за следните длъжности:

Концертмайстор – виолончели – 1бр.

Помощник-концертмайстор – виолончели – 1 бр.

 

Статут на ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР-СОФИЯ: Национален културен институт

Адрес: София-1504, ул. Панайот Волов № 3

 

Минимални и специфични изисквания за длъжността:

Образование – музикално – висше, степен магистър

Три години стаж по специалността (Оркестрант-виолончелист)

Начин на провеждане на конкурса:

Прослушване

Репертоар на конкурса:  

I част из концерт от Хайдн; I част из романтичен концерт; Оркестрови трудности (сола) – задават се двадесет и четири часа преди началото на прослушването.

 

Вид правоотношение: Трудово

 

Необходими документи за кандидатстване:

  1. Заявление за участие в конкурса;
  2. Автобиография;
  3. Копия на документи за придобита образователно-квалификационна степен и допълнителни квалификации;
  4. Копия от документите удостоверяващи продължителността на професионалния опит- трудова книжка.

Срок на подаване на документите:

 

Всеки работен ден от датата на публикуване на обявата до 05.09. (четвъртък) 2019 г., от 10,00ч. до 16,30ч.

 

Място за подаване на документите: подават се лично в ДМБЦ-СОФИЯ УЛ. Панайот Волов № 3 ет. 3 – деловодство, където кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика на конкурсната длъжност.

 

Дата на провеждане на конкурса: 12.09.2019г. (четвъртък) по график от 10,00ч. до 17,00ч. В случай, че кандидати са повече графикът за конкурса може да обхваща и следващите дни –12 и 13 септември 2019 г.

 

За информация и въпроси: e-mail: opereta.bg@gmail.com, 0878 29 05 28 – Димитрова, човешки ресурси

 

Още