Новини

Сподели с приятели: 

Кастинг

за попълване състава на балета на Национален музикален театърв Държавен музикален и балетен център – София

Кастингът ще се проведе на 24.10.2023г. от 12.00ч. от комисия, назначена от директора на Държавен музикален и балетен център – София (ДМБЦ) в балетната зала на втория етаж на сградата на ДМБЦ, находяща се в гр.София, ул.“Панайот Волов“ №3.

Необходими документи:

  1. Диплома за завършено балетно образование от училища, както следва:

Държавни училища

Чстни училища

Балетни лицеи

Танц театър

  • Професионална автобиография
  • Заявление за участие – свободен текст като се посочват трите имена на кандидата, адрес, телефон и имейл адрес

Срокът за подаване на документите е до 20.10.2023 г., 15.00 ч.

Документите за участие се подават лично от кандидатите в деловодството на ДМБЦ.

Изпитната програма е следната:

  1. Класически exercice / клас
  2. Задаване на комбинации характерен танц.
  3. Представяне на класическа вариация предварително подготвена от изпълнителя.
  4. Представяне на комбинация съвременен танц в собствено амплоа предварително подготвена от изпълнителя.
  5. Изпълнителите да носят музика за представянето си на носител USB флаш памет.

Комисията изготва протокол за проведения кастинг като посочва кандидатите, които успешно за участвали в кастинга.

Уведомление се изпраща само на кандидатите, които са одобрени от комисията. Уведомлението се изпраща на посочения от кандидата имейл адрес.