22 декември, събота от 19:00

23 декември, неделя от 17:00

30 декември, неделя от 17:00