Представления:

25 април,
събота от 19:00
26 април,
неделя от 11:00
30 май,
събота от 19:00
31 май,
неделя от 11:00