25 април, събота от 19:00

26 април, неделя от 11:00