5 декември, четвъртък от 19:00

8 декември, неделя от 17:00