5 април, неделя от 17:00

10 април, петък от 19:00

11 април, събота от 19:00