29 ноември, петък от 19:00

30 ноември, събота от 11:00

13 декември, петък от 19:00

14 декември, събота от 11:00