ТАБОРЪТ ОТИВА КЪМ НЕБЕТО

Мюзикъл

Гостува Народен театър – град Ниш, Сърбия  

По мотиви от новелата на Максим Горки „Макар Чудра “

Адаптация: Нада и Десимир Станоевич

Режисьор и избор на музиката: Десимир Станоевич

Аранжимент на традиционна руска циганска музика: Боривое Младенович

Композиция „По пътя “:  Игор Дунич (музика) и Желко Миянович (текст)

Музикален уредник и супервайзор на хора и солистите: проф. Сузана Костич

Сценограф: Ивана Савич

Костюмограф: Деян Гоцич

Хореограф: Небойша Громилич

Лектор: Наташа Илич

Дизайн на маските: Филип Цветкович

Корепетитор: Ивана Мирович

Помощник -режисьор: Наша Недович Текиндер

Секретар на режисьора: Ивана Зарков

Асистент -костимограф: Марина Стеванович

Консултант от ромски език: Небойша Саитович

Оперативен сътрудник: Нада Станойевич

Организатор: Ана Велкович

 

 

ДЕЙСТВАЩИ ЛИЦА И ИЗПЪЛНИТЕЛИ:

РАДА: Майа Вукоевич Цветкович

ЛОЙКО ЗОБАР: Александър Маринкович

МАКАР ЧУДРА: Мирко Борчевич

МАЙКАТА НА ЗОБАР: Ивана Недович

МАЙКАТА НА РАДА –Весна Станкович

ТАЛИМОН: Стефан Младенович

БУБУЛЯ: Милош Цветкович

ХАРАЛАМБИ: Милош Унич

ДАЛИБОГ: Урош Милоевич

РУСАЛИНА –Катарина Арсич

ЦИГАНКА САНДА: Йована Грозданович

ГРАФ АНТАЛ: Мирослав Йович

БУЧА: Данило Петрович

БАЛИНТ: Мариан Тодорович

ЦИГАНКА НИНКА: Майа Банкович

ЦИГАНКА ВАРЙА: Йелена Раденкович

ПОРУЧНИК I: Тома Бибич

ПОРУЧНИК II и ШВОБ: Никола Цекич

ПОРУЧНИК III: Дейан Гоцич

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНАТА: Драган Тричкович

ЖЕНА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНАТА: Петра Нешич

СВЕЩЕНИК: Ненад Цветанович

ВОЙНИК I: Йован Перишич

ВОЙНИК II: Милош Митрович

ИЩВАН: Марко Паулус

СЛУГА НА ГРАФ АНТАЛ: Сречан Симич

БАЛЕТ: Йована Симич, Даница Ничич, Йелена Михайлович, Наталия Стоилкович, Братислав Ранкович, Душан Стоилкович

ХОР: Силвия Нешич, Мила Пужич,Йована Торчевич, Марко Милисавлевич, Милош Вукман, Никола Савич, Петар Илич, Лука Гутович

РАДИНА И ЗОБАРОВА ЧЕРГА: Невена Петкович, Анастасия Ранчич, Емилия Рангелович, Яна  Савич, Ива Петрониевич/Марта Торчевич, Неда укович/Тамара Кръстич, Ксения  Димитриевич/Невена Димитриевич, Теодора Стойкович, Анжела Кръстич, Уна Ракич

ВСИЧКИ БИЛЕТИ ЗА СПЕКТАКЪЛА СА НА ЦЕНА 10 ЛВ. ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ – ТЕЛЕФОН НА КАСАТА – 02 943 19 79