ЗАПОВЕД  №-МА-23/17-03-2017 г. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ В ДЪРЖАВЕН МУЗИКАЛЕН И БАЛЕТЕН ЦЕНТЪР – СОФИЯ