Май 2019
22 май
сряда от 14:00
25 май
събота от 11:00
26 май
неделя от 11:00
26 май
неделя от 17:00
30 май
четвъртък от 19:00
31 май
петък от 10:00
31 май
петък от 11:30
31 май
петък от 19:00
Юни 2019
6 юни
четвъртък от 19:00
8 юни
събота от 11:00
15 юни
събота от 19:00
21 юни
петък от 19:00
22 юни
събота от 19:00
29 юни
събота от 19:00
30 юни
неделя от 17:00
Юли 2019
14 юли
неделя от 17:00