Страната на усмивките НМА

29
май | 19:00
Купи билет
30
май | 19:00
Купи билет
29 май
30 май
Предстои обявяване на съставите.
Предстои обявяване на съставите.

Сподели с приятели: 

„СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ“

Романтична оперета от Франц Лехар


ПОСТАНОВЪЧЕН ЕКИП:

режисьор:
проф. д-р Виолета Горчева

диригент: проф. д-р Деян Павлов

сценография и сценичен дизайн: Пеньо Пирозов

хореография: проф. д-р Мария Илиева, проф. д-р Желка Табакова и гл. ас. д-р Радослав Радев

асистент-режисьори: Антонио Дачовски, Станислава Ризова, Георги Петрушевски, Моника Макавеева и Габриела Маринова

мултимедия: Иван Липчев

концертмайстор: Жорж Паликарски

корепетитори: ст. преп. Блага Николова, ст. преп. Евелина Станчовска, ст. преп. Ангелина Дечева и преп. д-р Даниела Янева

В РОЛИТЕ НА:


ГРАФ ФЕРДИНАД ЛИХТЕНФЕЛС /генерал-лейтенант/

ЛИЗА /дъщеря на Лихтенфелс/

ГРАФ ГУСТАВ ФОН ПОТЕНЩАЙН /хусарски поручик/

ХАРДЕГ /леля на Густав/

ГЕНЕРАЛ  /приятел на Лихтенфелс/

ФИНИ /младо момиче/

ФРАНЦИ /младо момиче/

ВАЛИ /младо момиче/

ТОНИ /младо момиче/

СЛУГА НА ЛИХТЕНФЕЛС

ПРИНЦ СУ ЧОНГ /племенник и наследник на Чанг/

МИ /сестра на Су Чонг/

ЧАНГ /чичо на Су Чонг и Ми/

ФУ ЛИ /секретар на китайското посолство/

ГЛАВЕН ЕВНУХ /в двореца на Чанг/

СЛУГА НА ЧАНГ

Участват:

Солисти и Хор: Студенти от специалностите „Класическо пеене“ и „Музикално-сценична режисура“

Балет: Студенти от специалностите „Балетна педагогика“, „Балетна режисура“ и „Българска фолклорна хореография“

Академичен симфоничен оркестър
на НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Със специалното участие на:

Студенти от специалност „Ударни инструменти“ от класа на доц. д-р Мирослав Димов

Танц с мечове – Кристиана Донева от Институт Конфуций – гр. Велико Търново

КРАТКА ИСТОРИЯ И СЪДЪРЖАНИЕ

„СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ“ е романтична оперета в три действия, създадена от австро-унгарския композитор Франц Лехар. За първи път е поставена в театър Метропол в Берлин на 10 октомври 1929 година (През 2024 години се навършват 95 години от първата премиера). Автори на либретото са Лудвиг Херцер и Фриц Ленер-Беде.

ПЪРВО ДЕЙСТВИЕ:

Действието се развива във Виена, 1912 година.

В дома на граф Лихтенфелс се празнува победата на неговата дъщеря Лиза в конните състезания. Един от присъстващите граф Густав Потенщайн –  приятел на Лиза от детските години и влюбен в нея е особено развълнуван от появата ѝ, защото с нетърпение очаква да ѝ предложи брак.

Густав е огорчен от мечтателното ѝ настроение, защото подозира, че има чувства към дипломата Су Чонг. За да отклони предложението му и да го отпрати, Лиза му изпява песента подарена ѝ от Су Чонг.

Су Чонг пристига в дома на графа и Лиза му благодари за скъпата статуетка на Буда, която ѝ е подарил.

Появява се и секретарят на Китайското посолство – Фу Ли, за да съобщи на Су Чонг, че е избран за Министър-председател на родината си и трябва спешно да се завърне в нея.

Лиза взема решение да замине с него и да стане негова съпруга.

ВТОРО ДЕЙСТВИЕ:

Действието се развива в Китай.

Су Чонг встъпва в длъжност чрез ритуално връчване на „Жълтата дреха“ на официална церемония пред целия китайски народ. В двореца Лиза живее щастливо със Су Чонг, обградена от неговата любов, изискано внимание и възторга на сестра му Ми. Недоволен от европейското влияние на Лиза, техният чичо Чанг, заповядва на племенника си Су Чонг да отпрати бялата жена в родината ѝ. Лиза е заплаха за свещените закони и традициите на техните предци.

Густав, който не може да забрави Лиза, е пристигнал в страната на Су Чонг, като дипломат на своята родина, за да може да бъде по-близо до нея. Достъпът до двореца е почти невъзможен, но той успява да подкупи Главния евнух и така научава, че Су Чонг в утрешния ден ще встъпи в брак с четири принцеси.

Когато се вижда с Лиза, Густав ѝ съобщава каква опасност я грози.

Лиза се чувства измамена в любовта си. Су Чонг опитва да ѝ обяснение, че брачната церемония за него е една формалност.

Лиза не желае да остане повече в Китай и решава да замине за родината си.

ТРЕТО ДЕЙСТВИЕ:

Действието се развива в Бутан. Приемната на женския дворец на принц Су Чонг.

Су Чонг е забранил на Лиза да напуска двореца и е наредил да бъде строго пазена.

Лиза и Густав молят малката Ми да им помогне да избягат от двореца. Въпреки колебанието си, Ми се съгласява. Но когато, „бегълците“ се опитват да напуснат двореца, пред тях застава Су Чонг. Всички са изненадани и смутени.

Су Чонг страда от раздялата си с Лиза, но въпреки любовта си към нея ѝ връща свободата.

Дългът към сърцето отстъпва на дълга към родината.

Постановката на оперета „Страната на усмивките“ е ситуирана в романтичен ракурс. Изведени са поетиката, изяществото и колизиите на красивата възможна, но невъзможна любов.

Централна и водеща е архетипната тема за любовта, проектирана чрез трогателната история на китайския принц Су Чонг и австрийската графиня Лиза, доминирана от конфликта Изток-Запад.

Любов и екзотичен колорит, традиции и предразсъдъци, полярни философии и светове, кралско великодушие, стоицизъм и тиха печал. Това са идейните и смислови ориентири на спектакъла, чието послание откриваме в думите на Принц Су Чонг – „С усмивка ще се подчиним на Съдбата“.

проф. д-р Виолета Горчева
режисьор на спектакъла

Студентски съвет към Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ е част от колектива на ръководството на академията. Наши представители са членове на ръководните органи на Академията и работят за разрешаване на студентските проблеми и казуси. Водени от общите ни мисии и цели да работим за подобряване на качеството на обучение.

Студентския съвет на НМА се стреми към популяризирането и приобщаването на все повече студенти към дейностите, реализирани от него, като по този начин способства за изграждането на нови и полезни умения в бъдещите специалисти.

В качеството си на председател с радост приех идеята с този спектакъл да бъдат отбелязани 25 години от основаването на съвета. И с удоволствие ще се насладим на нашите български и чуждестранни колеги от специалностите „Класическо пеене“, „Музикално-сценична режисура“, „Ударни инструменти“, „Балетна педагогика“, „Балетна режисура“ и „Българска фолклорна хореография“.

Антонио Дачовски
председател на Студентския съвет към НМА „Проф. Панчо Владигеров“

Постановъчен екип

В ролите на

Сподели с приятели: 

29
май | 19:00
Купи билет
30
май | 19:00
Купи билет