ПРЕМИЕРНИ ПОСТАНОВКИ НА ДМТ

 

Сезон 1948-1949 (ДМТ)

 

ТРЕВОГА СРЕД МОМИТЕ/музикална комедия/Юрий Милютин/реж. Христо Попов, дир. Борис Левиев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Анастас Петров-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/29 юли 1948.

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/комична опера/Йохан Щраус/реж. Хрисан Цанков, дир. Руслан Райчев, худ. Станчо Станчев-Евгений Ващенко, хореогр. Анастас Петров-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/7 май 1949.

 

Сезон 1949-1950

 

ВЕРНИЯТ ПРИЯТЕЛ/оперета/Василий Соловьов-Седой/реж. Генчо Марков, дир. Руслан Райчев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/8 ян.1950.

 

ВЗАИМНА ЛЮБОВ/оперета/Сигизмунд Кац/реж. Христо Попов, дир Борис Левиев, худ.Станчо Станчев-Евгений Ващенко, хореогр. Анастас Петров-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/12 март 1950.

 

Сезон 1950-1951

 

ВОЛНИЯТ ВЯТЪР/оперета/Исак Дунаевски/реж. Хрисан Цанков, дир. Коста Крушовенски, худ. Станчо Станчев, хореогр. Владимир Белий, хорм. Янко Тунтов/5 ноем. 1950.

 

ПТИЦЕПРОДАВЕЦЪТ/оперета/Карл Целер/реж. Христо Попов, дир. Руслан Райчев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Владимир Белий-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/21 март 1951.

 

Сезон 1951-1952

 

ТРЕМБИТА/оперета/Юрий Милютин/реж. Генчо Марков, дир. Коста Крушовенски, худ. Станчо Станчев, хореогр. Анастас Петров-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/12 ян.1952.

 

ЦИГАНСК БАРОН/комична опера/Йохан Щраус/реж. Хрисан Цанков, дир. Борис Левиев, худ. Станчо Станчев-Евгений Ващенко, хореогр. Анастас Петров-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/5 март 1952.

 

ТРИТЕ ДЕВОЙКИ/оперета/Франц Шуберт-Хенрих Берте/реж. Хрисан Цанков-Генчо Марков, дир. Борис Левиев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова/6 май 1952.

Сезон 1952-1953 (ДМТ „Стефан Македонски)

 

ДЕЛЯНА/оперета/Парашкев Хаджиев/реж. Генчо Марков-Хрисан Цанков, дир. Илия Стоянов, худ. Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/12 окт. 1952.

 

ТРЕВОГА СРЕД МОМИТЕ/музикална комедия/Юрий Милютин/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Анастас Петров-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/17 ян. 1953.

 

КЕТО И КОТЕ/комична опера/Виктор Долидзе/реж. Хрисан Цанков, дир. Коста Крушовенски-Янко Тунтов, худ. Станчо Станчев-Атанас Стойчев-Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Милка Бузатова/16 юни 1953.

 

Сезон 1953-1954

 

АРШИН МАЛ АЛАН/музикална комедия/Узеир Хаджибеков/реж. Хрисан Цанков, дир. Коста Крушовенски, худ. Евгений Ващенко-Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова/4 дек. 1953.

 

ОРЛОВИ ПЕРА/музикална пиеса/Ференц Фаркаш/реж. Генчо Марков, дир. Илия Стоянов, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов-Милка Бузатова/26 дек.1953.

 

НАЙ-СЪКРОВЕНОТО/музикална комедия/Василий Соловьов-Седой/реж. Коста Наумов, дир. Виктор Райчев, худ. Станчо Станчев, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов-Милка Бузатова/6 апр.1954.

 

ДЯВОЛИИТЕ НА АЛДАР/балет/Клементин Корчмарьов/реж. Хрисан Цанков, хореогр. Фео Мустакова, дир. Борис Левиев, худ. Евгений Ващенко/29 юни 1954.

 

Сезон 1954-1955

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Христо Попов, дир. Борис Левиев-Коста Крушовенски, худ. Асен Попов, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/14 окт. 1954.

 

В ЛЮЛЯКОВАТА ГРАДИНА/водевил/Никита Богословски/реж. Коста Наумов, дир. Илия Стоянов, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Богдан Ковачев/26 ноем.1954.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Христо Попов, дир. Борис Левиев-Илия Стоянов, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Анастас Петров, хорм. Янко Тунтов/21 ян.1955.

 

АЙКА/оперета/Парашкев Хаджиев/реж. Хрисан Цанков, дир. Виктор Райчев,  худ. Евгений Ващенко-Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/7 май 1955.

 

ЗЛАТНАТА ДОЛИНА/музикална комедия/Исак Дунаевски/реж. Коста Наумов, дир. Илия Стоянов, худ. Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/29 юли 1955.

 

Сезон 1955-1956

 

БУНТОВНАТА ПЕСЕН/музикална пиеса/Георги Златев-Черкин/реж. Генчо Марков, дир. Коста Крушовски, худ. Асен Попов, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Милка Бузатова/12 окт.1955.

 

ПТИЦЕПРОДАВЕЦЪТ/оперета/Карл Целер/реж. Христо Попов, дир. Илия Стоянов, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Владимир Белий-Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/1955.

 

АКО БЯХ ЦАР/комична опера/Адолф Адам/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/28 март 1956.

 

ДЕН НА ЧУДЕСНИ ИЗМАМИ(ДУЕНЯ)/музикална комедия/Георги Крейтнер/ реж. Коста Наумов, дир. Коста Крушовски, худ. Евгений Ващенко-Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. ЯнкоТунтов/9 юни 1956.

 

Сезон 1956-1957

 

ШУРАЛЕ/балет/Фарид Ярулин/хореогр. и реж. Георги Абрашев, дир. Илия Стоянов, худ. Евгений Ващенко/20 окт. 1956.

 

МАМЗЕЛ НИТУШ/оперета/Флоримон Ерве/реж. Хрисан Цанков, дир. Борис Левиев, худ. Станчо Станчев-Михайлена Найденова, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/10 ноем. 1956.

 

БОКАЧО/комична опера/Франц фон Супе/реж. Хрисан Цанков, дир. Борис Левиев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/26 ян. 1957.

 

ИМАЛО ЕДНО ВРЕМЕ/комична опера/Парашкев Хаджиев/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев, худ. Милка Начева, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/11 апр. 1957.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Коста Наумов, дир. Борис Левиев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/20 юни 1957.

 

Сезон 1957-1958

 

БЯЛАТА АКАЦИЯ/оперета/Исак Дунаевски/реж. Христо Попов, дир. Борис Левиев-Росица Баталова, худ. Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/9 ноем. 1957.

 

МЛАДОСТТА НА МАЕСТРОТО/оперета/Виктор Райчев/реж. Коста Наумов, дир. авторът, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/28 дек. 1957.

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехар/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/22 март 1958.

 

ПОКОРИТЕЛ НА ЗЕМИ И СЪРЦА/музикална комедия/Виктор Райчев/реж. Коста Наумов, дир. авторът, худ. Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/24 май 1958.

 

МАДАМ САН ЖЕН/оперета/Парашкев Хаджиев/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев, худ. Михаил Янков, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/25 юни 1958.

 

Сезон 1958-1959

 

ЦЕЛУВКАТА НА ЧАНИТА/оперета/Юрий Милютин/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Станчо Станчев-Михайлена Найденова, хореогр. Фео Мустакова-Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/30 ноем. 1958.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета/Асен Карастоянов/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/24 ян. 1959.

 

ОРФЕЙ В АДА/опера-буфа/ Жак Офенбах/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев, худ. Евгений Ващенко-Станчо Станчев, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/22 юни 1959.

 

Сезон 1959-1960

 

ВРЕМЕ ЗА ЛЮБОВ/оперета/Димитър Вълчев/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Станчо Станчев-Евгений Ващенко, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/6 септ. 1959.

 

ЕДНА НОЩ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ/оперета/Йохан Щраус/реж. Христо Попов, дир. Давид Недялков, худ Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/10 ян. 1960.

 

БАЛ НА ЖЕНИТЕ/оперета/Виктор Райчев/реж. Коста Наумов, дир. авторът, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/1 апр. 1960.

 

ПРИНЦЕСАТА НА ЦИРКА/оперета/Имре Калман/реж. Светозар Донев, дир. Росица Баталова, худ. Станчо Станчев, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/30 юни 1960.

 

Сезон 1960-1961

 

ГАРИНЕ/оперета/Д. Чохаджян/реж. Христо Попов, дир. Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Богдан Ковачев/23 ноем. 1960.

 

СЛАМЕНАТА ШАПКА/музикална комедия/Петър Ступел/реж. Коста Наумов- Светозар Донев, дир. Виктор Райчев, худ. Станчо Станчев, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/11 ян. 1961.

 

СКРИТОТО СЪКРОВИЩЕ/оперета/Георги Златев-Черкин и син/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/19 май 1961.

 

ПАРИЖКИ ЖИВОТ/оперета/Жак Офенбах/реж. Коста Наумов, дир. Виктор Райчев, худ. Станчо Станчев, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/13 юни 1961.

 

Сезон 1961-1962

 

ЗЛАТНАТА ПТИЦА/музикална приказка/Марин Големинов/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Асен Гаврилов, хорм. Янко Тунтов/20 дек.1961.

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Асен Попов, хореогр. Фео Мустакова, хорм Янко Тунтов/1962.

 

СЕВАСТОПОЛСКИ ВАЛС/оперета/Константин Листов/реж. Светозар Донев, дир. Давид Недялков, худ. Станчо Станчев, хореогр. Фьодор Лобанов, хорм. Янко Тунтов/4 март 1962.

 

ЛИЗИСТАРАТА/оперета/Герасе Дендрино/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев-Росица Баталова, худ. Джордже Войнеску-Мак Константинеску, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/6 юни 1962.

 

СРЕБЪРНИТЕ ПАНТОФКИ/комичен балет/Парашкев Хаджиев/хореогр. Георги Абрашев, дир. Виктор Райчев, худ. Иван Кирков/6 юли 1962.

 

Сезон 1962-1963

 

РОЗ МАРИ/романтична ревю-оперета/Рудолф Фримл/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова-Михайлена Найденова, хореогр. Хени Даваджиева, хорм. Янко Тунтов/1 окт.1962.

 

СЛАВЕЯТ НА ОРХИДЕЯ/ревю-оперета/Александър Райчев/реж. Коста Наумов, дир. Виктор Райчев, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Асен Манолов, хорм. Янко Тунтов/6 март 1963.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Георги Ножаров, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/28 апр. 1963.

 

БЕЛ`АМИ/мюзикъл/Петер Кройдер/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев-Давид Недялков, худ. Младен Младенов, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/28 юни 1963.

 

Сезон 1963-1964

 

РОМЕО МОЯТ СЪСЕД/музикална комедия/Рауф Хаджиев/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова-Янко Тунтов, худ. Милка Начева, хореогр. Анастас Петров/2 ноем. 1963.

 

МОМИЧЕТО, КОЕТО ОБИЧАХ/лирична музикална новел/Жул Леви/реж. Светозар Донев, дир. авторът-Давид Недялков, худ. Здравко Мавродиев, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/26 дек. 1963.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета/Асен Карастоянов/реж. Христо Попов, дир. Виктор Райчев-Давид Недялков, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/1964 (възстановка от 1959).

 

ЖЮСТИНА ФАВАР/оперета/Жак Офенбах/реж. Коста Наумов, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Маргарита Церовска, хорм. Янко Тунтов/20 март 1964.

 

ЦЕЛУВКАТА НА ЧАНИТА/оперета/Юрий Милютин/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Станчо Станчев-Михайлена Найденова, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов (възстановка от 1958).

 

МОРЯЦИТЕ ОТ САН ФРАНЦИСКО/оперета/Гвидо Мазанец/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев-Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Анастас Петров, хорм. Янко Тунтов/11 юни 1964.

 

Сезон 1964-1965

 

ЩАСТЛИВЕЦЪТ/романтична оперета/Виктор Райчев/реж. Коста Наумов, дир. Виктор Райчев-Росица Баталова, худ. Михаил Михайлов, хореогр. Нина Кираджиева-Нели Яковлева, хорм. Янко Тунтов/18 дек. 1964.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/1965.

 

ПЕТ МИЛИОНА И НЕЩО ОТГОРЕ/комична опера/Парашкев Хаджиев/реж. Светозар Донев, дир. Борис Хинчев, худ. Любомир Йорданов, хорм. Янко Тунтов/14 март 1965.

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Асен Попов, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/София, ДМТ/17 апр. 1965.

 

ГРАФ ФОН ЛЮКСЕМБУРГ/оперета/Франц Лехер/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Михаил Михайлов-Михайлена Найденова, хореогр. Николай Николов, хорм. Янко Тунтов/18 юни 1965.

 

ДЪЩЕРЯТА НА МАДАМ АНГО/оперета/Шарл Льокок/реж. Светозар Донев, дир. Жул Леви, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Хени Даваджиева, хорм. Янко Тунтов/27 май 1965.

 

Сезон 1965-1966

 

СИНЬОТО КЪЛБО/оперета/Михаил Зив/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Хени Даваджиева/14 ноем. 1965.

 

МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ/мюзикъл/Фредерик Лоу, оркестрация Жул Леви/реж. Светозар Донев, дир. Жул Леви, худ. Мариана Попова-Венера Наследникова, хореогр. Хени Даваджиева, хорм. Янко Тунтов/29 дек. 1965.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Коста Наумов, дир. Росица Баталова, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/ян. 1966 (възстановка от 1957).

 

ХЕРЦОГИНЯ ГЕРОЛЩАЙН/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Коста Наумов, дир. Жул Леви, худ. Михаил Михайлов-Михайлена Найденова, хореогр. Николай Николов, хорм. Янко Тунтов/19 март 1966.

 

ДАМИ И ХУСАРИ/водевил/Лев Солин/реж. Светозар Донев, дир. Давид Недялков, худ. Любомир Йорданов-Михайлена Найденова, хореогр. Нели Яковлева/2 юни 1966.

 

СИНИЯТ ДУНАВ/балет/по музика на Йохан Щраус/хореогр. и реж. Богдан Ковачев, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова/23 юни 1966.

 

Сезон 1966-1967

 

СЯНКАТА/комична опера-приказка/Виктор Райчев/реж. Каста Наумов, дир. авторът, худ. Мариана Попова, хореогр. Фьодор Лобанов, хорм. Янко Тунтов/16 окт. 1966.

 

РИЦАРЯТ СИНЯТА БРАДА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Красимир Канев, хорм. Димитър Кондов/20 ян. 1967.

 

КОПЕЛИЯ/балет/Лео Делеб/хореогр. и реж. Богдан Кавачев, дир. Жул Леви-Недялко Недялков, худ. Мариана Попова/4 март 1967.

 

ЦЕЛУНИ МЕ, КЕЙТ!/мюзикъл/Коул Портър/реж. Светозар Донев, дир. Росица Баталова, худ. Любомир Йорданов-Венера Наследникова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/17 май 1967.

 

Сезон 1967-1968

 

ПТИЦЕПРОДАВЕЦЪТ/оперета/Карл Целер/реж. Георги Първанов, дир. Давид Недялков-Недялко Недялков, худ. Мариана Попова-Михайлена Найденова, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/22 септ. 1967.

 

БЯЛА НОЩ/музикална хроника/Тихон Хренников/реж. Борис Покровски-Емил Бошнаков, дир. Виктор Райчев, худ. Григорий Кигел-Наталия Хренникова, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/28 ноем. 1967.

 

БУНТОВНАТА ПЕСЕН/музикална пиеса/Георги Златев-Черкин/реж. Светозар Донев, дир. Недялко Недялков, худ. Асен Попов, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/21 ян. 1968.

 

ЛЕКА НОЩ, БЕТИНА!/мюзикъл/Горни Крамер/реж. Петър Щърбанов, дир Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Фео Мустакова/21 март 1968.

 

ВЕЛИКАТА НЕИЗВЕСТНА/операта/Франц фон Супе/реж. Георги Първанов, дир. Недялко Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/1 юни 1968.

 

ФАДЕТА/балет/Лео Делиб/хореогр. и реж. Фео Мустакова, дир. Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова/5 юли 1968.

 

Сезон 1968-1969

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев, дир. Недялко Недялков, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/14 ноем. 1968.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета/Асен Карастоянов/реж. Христо Попов-Коста Райнов, дир. Давид Недялков, худ. Евгений Ващенко, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/1 дек. 1968.

 

ЖИРОФЛЕ-ЖИРОФЛА/опера-буфа/Шарл Льокок/реж. Георги Първанов, дир. Виктор Райчев, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/21 март 1969.

 

ПАНАИР В СОФИЯ/комичен балет/Жул Лев/хореогр. и реж. Богдан Ковачев, дир. Жул Леви, худ. Мариана Попова/20 апр. 1969.

 

РЕВЮ С УСМИВКИ/оперетно ревю/Димитър Вълчев, по сценарий на Марко Ганчев/реж. Иван Комитов, дир. авторът-Давид Недялков, худ. Радостин Чомаков-Мария Трендафилова, хореогр. Фьодор Лобанов-Росица Илиева, хорм. Янко Тунтов/1 юни 1969.

 

Сезон 1969-1970

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехар/Реж. Светозар Донев, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова, хореогр.Фео Мустакова, хорм. Янко Тунтов/14 септ. 1969.

 

МИЛИОНЕРЪТ/комична опера/Парашкев Хаджиев/реж. Светозар Донев,  дир. Борис Хинчев, худ. Любомир Йорданов/София, ДМТ/5 окт. 1969.

 

КЪЩИЧКА ОТ КАРТИ/сатирична оперета/Виктор Райчев/реж. Георги Първанов, дир. Виктор Райчев, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Николай Николов, хорм. Янко Тунтов/5 ноем. 1969.

 

СВАТБА В МАЛИНОВКА/оперета/Борис Александров/реж. Георги Първанов, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/19 февр. 1970.

 

ДВАНАЙСЕТА НОЩ/мюзикъл/Димитър Вълчев/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Фео Мустакова-Димо Врубел/29 апр. 1970.

 

ГРАФИНЯ МАРИЦА/оперета/Имре Калман/реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/12 юли 1970.

 

Сезон 1970-1971

 

СВЕТЪТ Е МАЛЪК/мюзикъл/Жул Леви/реж. Никола Петков, дир. Жул Леви, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/12 ноем. 1970.

 

РИЦАРЯТ/комична опера/Парашкев Хаджиев/реж. Светозар Донев, дир. Недялко Недялков, худ. Мариана Попова/18 дек. 1970.

 

НЯМА ОТ МЕН ПО-ЩАСТЛИВА/музикална комедия/Андрей Ешпай/реж. Нина Минкова, дир. Росица Баталова, худ. Любомир Йорданов, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/4 март 1971.

 

ЗВЕЗДНИ ПЪТИЩА/оперета/Исак Дунаевски/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/4 апр. 1971.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Христо Попов, дир. Росица Баталова, худ. Георги Ножаров, хореогр. Георги Абрашев, хорм. Янко Тунтов/1971 ( възстановка от 1963).

 

ВИЕНСКА КРЪВ/оперета/по музика на Йохан Щраус/реж. Николай Николов, дир. Борис Хинчев-Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов/18 юни 1971.

 

Сезон 1971-1972

 

СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ/оперета/Франц Лехар/реж. Светозар Донев, дир. Виктор Райчев-Давид Недялков, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/20 ноем. 1971.

 

ВОЛНИЯТ ВЯТЪР/оперета/Исак Дунаевски/реж. Никола Петков, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Николай Николов, хорм. Янко Тунтов/27 ян. 1972.

 

ПРИНЦЪТ НА МАДРИД/оперета/Франсис Лопес/реж. Никола Петков, дир. Жул Леви-Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/7 май 1972.

 

Сезон 1972-1973 (25-ти Юбилеен)

 

СЛУЖБОГОНЦИ/мюзикъл/Парашкев Хаджие/реж. Светозар Донев, диригент Жул Леви, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/30 септ. 1972.

 

КЕЯТ НА СРЕЩИТЕ/оперета/Василий Соловьов-Седой/реж. Матвей Орешовски, дир. Виктор Райчев-Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Николай Николов, хорм. Янко Тунтов/15 дек.1972.

 

ЧОВЕКЪТ ОТ ЛА МАНЧА/мюзикъл/Мич Лий, оркестрация Константин Драгнев/реж. Леон Даниел, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев/1 март 1973.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета/Асен Карастоянов/реж. Богдан Ковачев, дир. Жул Леви, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/29 апр. 1973.

 

Сезон 1973-1974

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/комична опера/Йохан Щраус/реж. Богдан Ковачев, дир. Борис Хинчев-Димитър Карагьозов, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/12 ян.1974.

 

СИРАНО ДЬО БЕРЖЕРАК/мюзикъл/Парашкев Хаджиев/реж. Светозар Донев, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Димо Врубел, фехтовка и пластика Д. Янбастиев-В. Вълчева, хорм. Янко Тунтов/9 март 1974.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Леон Даниел, дир. Жул Леви, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/29 юни 1974.

 

Сезон 1974-1975

 

СРЕЩИ/музикална пиеса/Виктор Райчев/реж. Светозар Донев-Игор Барабашов-Динко Чомаков, дир. авторът, худ. Любомир Йорданов, хореогр. Богдан Ковачев-Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов/16 окт. 1974.

 

СВАТБАТА НА КРЕЧИНСКИ/мюзикъл/Александър Колкер/реж. Никола Петков-Динко Чомаков, дир. Виктор Райчев-Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов/17 ян. 1975.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Богдан Ковачев, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов/14 март 1975.

 

Сезон 1975-1976

 

СЛУЧКА В УЕСТ САЙД/мюзикъл/Ленард Бърнстейн, оркестрация Жул Леви/реж. Леон Даниел, дир. Жул Леви, худ. Мариана Попова, хореогр. Владимир Парисов, хорм. Янко Тунтов/28 ноем. 1975.

 

НЕСПОКОЙНИ СЪРЦА/музикална комедия/Димитър Петков/реж. Виктор Марков, дир. Жул Леви-Давид Недялков, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Богдан Ковачев-Кирил Дженев, хорм. Янко Тунтов/14 март 1976.

 

ЦАР МИДАС ИМА МАРАРЕШКИ УШИ/оперета/Парашкев Хаджиев/реж. Видин Даскалов, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова, хореогр. Владимир Парисов, хорм. Янко Тунтов/15 май 1976.

 

Сезон 1976-1977

 

РОЗ МАРИ/романтична ревю-оперета/Рудолф Фримл (прераб. и оркестрация Миливой Узелац)/реж. Индржих Янда, дир. Росица Баталова, худ. Олдржих Шимачек-И. Хирсхова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/22 окт. 1976.

 

ТРЕВОГА СРЕД МОМИТЕ/музикална комедия/Юрий Милютин/реж. Кузман Попов, дир. Димитър Карагьозов-Давид Недялков, худ. Мариана Попова, хореогр. Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов/19 ян. 1977.

 

ГОЛЯМ ОПЕРЕТЕН КОНЦЕРТ/концерт-спектакъл/реж. Никола Петков, дир. Жул Леви, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/25 март 1977.

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев-Динко Чомаков, дир. Михаил Ангелов, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/15 май 1977.

 

Сезон 1977-1978

 

ДВУБОЙ/мюзикъл/Димитър Вълчев/реж. Леон Даниел, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова-Мария Наследникова, хореогр. Владимир Парисов/8 окт. 1977.

 

СРЕБЪРНИТЕ ПАНТОФКИ/комичен балет/Парашкев Хаджиев/реж. и хореогр. Богдан Ковачев, дир. Виктор Райчев, худ. Мариана Попова/24 ноемв. 1977.

 

НЕКА СВИРИ КИТАРА/музикална комедия/Оскар Фелцман/реж. Юрий Петров, дир. Жул Леви-Любомир Денев, худ. Наталия Хренникова, хорегр. Владимир Парисов, хорм. Янко Тунтов/30 дек. 1977.

 

ГРАМАДА/музикална драма/Александър Танев/реж. Петър Александров, дир. Димитър Карагьозов, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Петър Луканов, хорм. Янко Тунтов/2 апр. 1978.

 

ЗЛАТНАТА РЯПА/мюзикъл-приказка/Петър Ступел/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Владимир Парисов/Малка сцена, 8 юли 1978.

 

ТЕМЕНУЖКАТА ОТ МОНМАРТР/оперета/Имре Калман/реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова-Давид Недялков, худ. Мариана Попова, хореогр. Фьодор Лобанов, хом. Янко Тунтв/11 юни 1978.

 

Сезон 1978-1979

 

МЛАДОСТТА НА МАЕСТРОТО/оперета/Виктор Райчев/реж. Никола Петков, дир. Димитър Карагьозов, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Асен Гаврилов, хорм. Янко Тунтов/22 дек. 1978.

 

ЧАО, ДЕДЕНЦЕ!/музикална комедия/Никита Богословски (редакция и оркестрация Любимир Денев)/реж. Леон Даниел, дир. Любомир Денев, худ. Васил Докев-Мария Наследникова, хореогр. Владимир Парисов/9 март 1979.

 

СЕДЕМ БАЛЕТНИ СЦЕНИ/балет/по муз. на Красимир Кюркчийски, Жул Леви, Алесандро Казагранде, Виктор Райчев, Панчо Владигеров, Кшищоф Пендерецки/ хореогр. и реж. Борис Тонин, худ. Петър Краклаков – Наньо Танев/31 март 1979.

 

ОКЛАХОМА/мюзикъл/Ричард Роджърс/реж. Владимир Дановски, дир. Жул Леви, худ. Константин Радев, хореогр. Фьодор Лобанов, хорм. Янко Тунтов/31 май 1979.

 

Сезон 1979-1980

 

БОКАЧО/комична опера/Франц фон Супе/реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр.Фьодор Лобанов, хорм. Янко Тунтов/13 окт.1979.

 

ПИМПИНОНЕ (НЕРАВЕН БРАК)/комична опера/Георг Филип Телеман, аранжимент Любомир Денев/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Нели Яковлева/15 дек. 1979.

 

ЦАР КИЛИМАР/музикална приказка/Жул Леви/реж. Петър Златев, дир. авторът, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов/1 февр.1980.

 

ЛЕЛЯТА НА ЧАРЛИ/музикална комедия/Оскар Фелцман/реж. Динко Чомаков, дир. Димитър Карагьозов-Христо Иванов, худ. Михайлена Найденова-Мария Наследникова, хореогр. Димо Врубел/9 март 1980.

 

ОРФЕЙ В ПОДЗЕМНИЯ СВЯТ (ОРФЕЙ В АДА)/опера-буфа/Жак Офенбах/ реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Фьодор Лобанов, хорм. ЯнкоТунтов/31 май 1980.

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/комична опера/Йохан Щраус/реж. Богдан Ковачев, дир. Борис Хинчев-Димитър Карагьозов, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/12 юни 1980.

 

Сезон 1980-1981

 

ДЖАЗ И ПАНТОМИМА/музика Любомир Денев/реж. Иван Радев, худ. Васил Докев/Малка сцена, 3 дек.1980.

 

ЛЮБОВТА НА ШУБЕРТ/оперета/Франц Шуберт-Хенрих Берте/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев, худ. Мария Наследникова, хореогр. Йордан Нешев/10 ян. 1981.

 

ЕДНА ВЕЧЕР С ДЖАЗОВИЯ ТАНЦ/балет. Іч.”ЕДНА ИСТОРИЯ В УЕСТ САЙД”- джазът като драматично действие/хореогр. и реж. Йордан Нешев/, ІІч.”РЕТРОСПЕКЦИЯ В РИТМИ” – джазът като пластично превъплъщение /хореогр. и реж. Стефан Христов, худ. Васил Докев/28 март 1981.

 

НЕОПРОСТЕНАТА НОЩ/музикална комедия/Пал Дьонд/песни Ищванд Бранд, аранж. Дечо Таралежков/реж. Георги Първанов, дир. Димитър Карагьозов, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Йордан Нешев/Малка сцена, 29 апр. 1981.

 

ЕДНА НОЩ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ/оперета/Йохан Щраус/реж. Йоахим Франке, дир. Жул Леви-Христо Иванов, худ. Мариана Попова, хореогр. Йоханна Фрайберг, хорм. Янко Тунтов/29 май 1981.

 

МЕЖДУНАРОДЕН ОПЕРЕТЕН КОНЦЕРТ/концерт-спектакъл/реж. Динко Чомаков, дир. Росица Баталова-Виктор Райчев-Жул Леви-Димитър Карагьозов-Борис Диев-Зденек Махачек, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Йордан Нешев, хорм. Янко Тунтов/НДК, зала 1/20 юни 1981.

 

Сезон 1981-1982

 

СТАРИЯ РАЦ/оперета/Имре Калман/реж. Георги Първанов, дир. Жул Леви-Христо Иванов, худ. Радостин Чомаков-Бояна Чомакова, хореогр. Стефан Христов, хорм. Янко Тунтов/16 ян. 1982.

 

КАБАРЕ/мюзикъл/Джон Кандър/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев, худ. Ладислав Виходил-Елена Камбурова, хореогр. Зигрид Кох, хорм. Янко Тунтов/13 март 1982.

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехер/реж. Петър Златев, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова-Мария Наследникова, хореогр. Йордан Нешев, хорм. Янко Тунтов/5 юни 1982.

 

Сезон 1982-1983

 

ОПЕРА МАФИОЗА/музикална комедия/Жорж Бизе-Милан Новак/реж. Петер Оравец, дир. Христо Иванов, худ. Томаш Берка-Михайлена Найденова, хореогр. Йозеф Сабовчик, хорм. Янко Тунтов/30 окт. 1982.

 

МАГЬОСНИКЪТ ОТ ОЗ/мюзикъл/Харолд Арлън/реж. Йоахим Франке-Динко Чомаков, дир. Жул Леви-Любомир Денев, сценогр. проект Мариана Попова, худ. Михайлена Найденова-Мария Наследникова, хореогр. Йоханна Фрайберг, хорм. Янко Тунтов/22 ян. 1983.

 

НЕДЕЛЕН ОПЕРЕТЕН КОНЦЕРТ/по музика на Йохан Щраус/реж. Георги Първанов, дир. Жул Леви, худ. Михайлена Найденова, хорм. Янко Тунтов, водещ Видин Даскалов/зала ”България”/20 февр. 1983.

 

НЕДЕЛЕН ОПЕРЕТЕН КОНЦЕРТ/по музика на Франц Лехар/реж. Динко Чомаков, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова, хорм. Янко Тунтов, водещи: Людмила Чешмеджиева и Антоний Генов/зала ”България”/13 март 1983.

 

МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ и ОБИЧАМ ТЕ, ЕЛВИС!/балет/по муз. на Фредерик Лоу и песни на Елвис Пресли/хореогр. и реж. Йордан Нешев, худ. Мария Наследникова/Малка сцена/10 апр. 1983.

 

ТЪРЖЕСТВЕН КОНЦЕРТ/български и съветски оперети/реж. Георги Първанов, дир. Борис Хинчев, худ. Борис Стойнов, хорм. Янко Тунтов/апр.1983.

 

УТРЕ В ДЕСЕТ/рок-мюзикъл, ко-продукция с Естрадния факултет на БДК /Любомир Денев/реж. Андрей Аврамов, дир. Йонко Татаров, худ. Мария Наследникова, хореогр. Александър Чобанов/13 апр. 1983

 

ЗЛАТНОТО КОПИЕ/музикална комедия/Александър Йосифов/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев, худ. Добромир Петров-Радина Близнакова, хореогр. Маргарита Арнаудова, хорм. Янко Тунтов/22 апр. 1983.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета/Асен Карастоянов/реж. Богдан Ковачев, дир. Жул Леви-Давид Недялков, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев, хорм. Янко Тунтов/29 апр.1983 (възстановка от 1973).

 

Сезон 1983-1984

 

ПЕРИКОЛА/оперета/Жак Офенбах/реж. Динко Чомаков, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Йордан Нешев, хорм. Иван Шаллиев/22 септ. 1983.

 

ДОРОТЕЯ/комична опера/Тихон Хренников/реж. Борис Покровски дир. Борис Хинчев-Любомир Денев, худ. Наталия Хренникова, хореогр. Михаил Кисляров, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/15 ноем. 1983.

 

МАМЗЕЛ НИТУШ/оперета/Флоримон Ерве/реж. Петър Златев, дир. Христо Иванов, худ. Елена Иванова, хореогр. Йордан Нешев, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/24 дек. 1983.

 

АЗ, КЛАВДИЙ!/пародийни картини от древния Рим/Парашкев Хаджиев/реж. Константин Димчев дир. Борис Хинчев, худ. Димитър Гилев, хореогр. Стоян Георгиев, хорм. Иван Шаллиев/16 февр. 1984.

 

РОЗОВОТО ДОМИНО/оперета/Рихард Хайбергер/реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова, худ. Радостин Чомаков-Бояна Чомакова, хореогр. Йордан Нешев/29 февр. 1984.

 

ОПЕРЕТЕН КОНЦЕРТ/по музика на Имре Калман/реж. Георги Първанов, дир. Борис Хинчев, худ. Мария Наследникова-Михайлена Найденова, хорм. Янко Тунтов, водещ Свилен Тонев/1 апр. 1984.

 

БАЛ В САВОЯ/оперета/Пал Абрахам/реж. Видин Даскалов, дир. Любомир Денев, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Михаил Кисляров, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/11 май 1984.

 

МОЯТ ПРИЯТЕЛ БЪНБЪРИ/мюзикъл/Герд Начински/реж. Никола Петков, дир. Димитър Карагьозов, худ. Добромир Петров-Евгения Раева, хореогр. Миклош Кьольо, хорм. Иван Шаллиев/5 юли 1984.

 

Сезон 1984-1985

 

ЗЛАТНАТА РЯПА/мюзикъл-приказка/Петър Ступел/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев-Христо Иванов, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Мария Маркова/6 окт. 1984.

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Борис Покровски-Михаил Кисляров-Динко Чомаков, дир. Борис Хинчев-Димитър Карагьозов, худ. Наталия Хренникова, хореогр. Михаил Кисляров, хорм. Иван Шаллиев/18 ноем. 1984.

 

КЕРИ/мюзикъл/Раймунд Паулс/реж. Никола Петков, дир. Любомир Денев-Христо Иванов, худ. Добромир Петров-Евгения Раева, хореогр. Миклош Кьольо, хорм. Иван Шаллиев/31 ян. 1985.

 

ХИТРИНИТЕ НА ХАНУМА/музикална комедия/Гия Канчели/реж. Гурам Мелива, дир. Димитър Карагьозов, худ. Георгий Месхишвили, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/15 март 1985.

 

АНДАЛУСИЯ/оперета/Франсис Лопес/реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/7 юни 1985.

 

Сезон 1985-1986

 

ДВУБОЙ/мюзикъл/Димитър Вълчев/реж. Леон Даниел, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова-Мария Наследникова, хореогр. Александър Чобанов/8 окт. 1985 (възстановка от 1977).

 

ХЪШОВЕ/романтична опера/Виктор Райчев/реж.Коста Наумов, дир. Димитър Карагьозов-Христо Иванов, худ. Константин Радев-Нона Чипева, хореогр. Петър Луканов, хорм. Иван Шаллиев/15 дек. 1985.

 

ФРАУ ЛУНА/оперета/Паул Линке/Реж. Петър Щърбанов, дир. Любомир Денев, худ. Роланд Венер, хореогр. Асен Станчев, хорм. Иван Шаллиев/15 март 1986.

 

МЕЖДУНАРОДЕН КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ/реж. Андрей Калудов, дир. Жул Леви, худ. Ангел Ахрянов, хорм. Иван Шаллиев/НДК, зала 1/1 апр.1986,

 

ВЛЮБЕНИЯТ БРАТОВЧЕД/оперета/Едуард Кюнеке/реж. Динко Чомаков, дир. Христо Иванов, худ. Мария Наследникова, хореогр. Александър Чобанов/25 май 1986.

 

БАЛЕТНИ МИНИАТЮРИ ( ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ, ЧИРАКЪТ МАГЬОСНИК, ФАНТАСТИЧНОТО МАГАЗИНЧЕ)/по музика на Сергей Прокофиев, Пол Дюка и Росини-Респиги/ Хореогр. и реж. Емилия Кирова, худ. Мария Трендафилова/18 юни 1986.

 

Сезон 1986-1987

 

ФРАСКИТА/оперета/Франц Лехар/реж. Георги Първанов, диригент Борис Хинчев-Юли Дамянов, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/30 ноем. 1986.

 

ФАЛШИФИКАТОРИ/буфо-мюзикъл/Димитър Вълчев/реж. Андрей Калудов, дир. Росица Баталова, худ. Екатерина Енева-Михайлена Найденова, хореогр. Александър Чобанов, хорм. Иван Шаллиев/11 дек. 1986.

 

ЧАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Богдан Ковачев-Видин Даскалов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова, хореогр. Димо Врубел, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/февр-март 1987(възстановка от 1975).

 

БАЯДЕРКА/оперета/Имре Калман/реж. Динко Чомаков, дир. Димитър Карагьозов-Михаил Попов, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/16 апр. 1987.

 

Сезон 1987-1988

 

МОНТЕ КРИСТО/мюзикъл/Мишел Льогран/реж. Андрей Калудов, дир. Христо Иванов, худ. Венелин Върбанов-Валя Радоева, хореогр. Роз Мари де Мео, хорм. Иван Шаллиев/19 септ. 1987.

 

БЛАГОДАРЯ ТИ, ШАРЛ!/мюзикъл за  деца/Жул Леви/реж. Матвей Ошеровски, дир. Юли Дамянов, худ. Игор Нежний-Татяна Тулубьева, хореогр. Александър Чобанов, хорм. Иван Шаллиев/31 окт. 1987.

 

ПРЕКРАСНАТА ГАЛАТЕЯ/оперета/Франц фон Супе/реж. Георги Първанов, дир. Росица Баталова, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Емилия Кирова/15 дек. 1987.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Светозар Донев, дир. Борис Хинчев, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Маргарита Арнаудова, хорм. Иван Шаллиев/4 март 1988.

 

ЦЕЛОМЪДРЕНАТА СУЗАНА/оперета/Жан Жилберт/реж. Йоахим Франке-Динко Чомаков, дир. Михаил Попов-Юли Дамянов, худ. Вернер Шулц, хореогр. Йоханна Фрайберг, хорм. Иван Шаллиев/9 май 1988.

 

ДВЕ СЪРЦА В ТРИ-ЧЕТВЪРТИ ТАКТ/оперета/Роберт Щолц/реж. Волфганг Вайт, дир. Юли Дамянов, худ. Бернхард Шрьотер-Еберхард Кайенбург, хореогр. Йоханна Фрайберг, хорм. Иван Шаллиев/8 юли 1988.

 

Сезон 1988-1989

 

ЖЕНАТА СИ Е ЖЕНА/музикална комедия/Евгений Птичкин, муз. редакция Юли Дамянов/реж. Матвей Ошеровски, дир. Юли Дамянов, худ. Игор Нежний- Татяна Тулубьева , хореогр. Александър Чобанов/27 ноем. 1988.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета/Асен Карастоянов/реж. Богдан Ковачев-Хрисанд Бъчваров, дир. Жул Леви-Димитър Карагьозов, худ. Мариана Попова, хореогр. Богдан Ковачев-Светлана Донева, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/25 дек. 1988 (възстановка от 1973).

 

ГРАФИНЯ МАРИЦА/оперета/Имре Калман/реж. Ласло Хегедюш, дир. Борис Хинчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/10 март 1989.

 

ИНТЕРКОНЦЕРТ “ОПЕРЕТАТА ВЕЧНА И МЛАДА”/концерт-спектакъл/реж. Георги Първанов, дир. Жул Леви-Елмар Абусалимов, худ. Мария Наследникова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/НДК, зала1/22 март 1989.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Богдан Ковачев-Видин Даскалов, дир. Росица Баталова, худ. Мариана Попова-Евгения Раева, хореогр.Богдан Ковачев-Светлана Донева, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/апр. 1989 (възстановка от 1975).

 

МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ/мюзикъл от Фредерик Лоу, оркестрация Жул Леви/реж. Гриша Островски, дир. Жул Леви-Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Маргарита Арнаудова, хорм. Иван Шаллиев/17 юни 1989.

 

Сезон 1989-1990

 

ГАСПАРОНЕ/операта/Карл Мильокер/реж. Волвганг Вайт, дир. Росица Баталова, худ. Мария Наследникова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/16 септ. 1989.

 

ГОТВАЧЪТ НА ХЕРЦОГА/опера-приказка/Александър Текелиев/реж. Георги Първанов, дир. Михаил Попов, худ. Евгения  Раева-Валя Радоева, хореогр. Маргарита Арнаудова, хорм. Иван Шаллиев/2 дек. 1989.

 

РАЯТ НА ЗЕМЯТА/музикална комедия/Ярослав Йежек/реж. Петер Оравец, дир. Жул Леви, худ. Михайлена Найденова, хореогр. Зденек Прокеш, хорм. Валентин Стефанов/февр.1990.

 

ГРАФ ФОН ЛЮКСЕМБУРГ/оперета/Франц Лехер/реж. Динко Чомаков, дир. Михаил Попов-Христо Иванов, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Валентин Стефанов/апр.1990.

 

Сезон 1990-1991

 

ФАНТАЗЬОРИТЕ/мюзикъл/Харви Шмидт/реж. Гриша Островски, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Розмари де Мео, пластика и сцен. бой Таисия Ямбастиева/29 септ. 1990.

 

ПТИЦЕПРОДАВЕЦЪТ/оперета/Карл Целер/реж. Светозар Донев, дир. Михаил Попов-Юли Дамянав, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/ноем.1990.

 

ЧЕТИРИМА В ЛЕГЛОТО/мюзикъл/Сай Колман/реж. Видин Даскалов, дир. Юли Дамянов, худ. Мария Наследникова, хореогр. Юлия Белевска/ян.1991.

 

ИСКАМ ДА ЛЕТЯ!/мюзикъл/Жул Леви/реж. Светлана Атанасова, дир. Жул Леви, худ. Валя Радоева, хореогр. Петър Луканов/15 март 1991.

 

НОВИНИ И АРИИ ИЗ ОПЕРЕТИ/концерт-спектакъл/по сценарий на Иван Кулеков/реж. Динко Чомаков, дир. Михаил Попов, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев/10 апр.1991.

 

БРАКОНИЕРЪТ/комична опера/Алберт Лорцинг/реж. Петър Бакалов, дир. Христо Иванов, худ. Евгения Раева, Хореогр. Боряна Сечанова-Татяна Андонова, хорм. Иван Шаллиев/14 юни 1991.

 

ЦАРЯТ НА СМЕХА/концерт-спектакъл/реж. Видин Даскалов, дир. Михаил Попов, худ. Евгения Раева, хореогр. Емилия Кирова, хорм. Иван Шаллиев, водещ Видин Даскалов/НДК, зала 1/юни 1991.

 

Сезон 1991-1992

 

АХ, ТОЗИ СЕКС!/музикален фарс/Димитър Вълчев/реж. Светлана Атанасова, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Мария Маркова/5 дек. 1991.

 

КОЛЕДА С ЙОХАН ЩРАУС/концерт-спектакъл/по сценарий на Ивайло Гюров-Габриела Седой/реж. Андрей Калудов, дир. Михаил Попов, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова, хорм. Иван Шаллиев/15 дек. 1991.

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/комична опера/Йохан Щраус/реж. Богдан Ковачев-Хрисанд Бъчваров, дир. Димитър Карагьозов, худ. Мариана Попова-Евгения Раева, хореогр. Богдан Ковачев-Желка Табакова, хорм. Янко Тунтов-Иван Шаллиев/2 март 1992.

 

ВЕЛИКДЕНСКИ КОНЦЕРТ “ПРОЛЕТНИ ГЛАСОВЕ”/реж. Светлана Атанасова, дир. Юли Дамянов, хореогр. Желка Табакова, хорм. Иван Шаллиев/25 апр. 1992.

 

РЕКЛАМИ, ЕПИГРАМИ… И КУПЛЕТИ ИЗ ОПЕРЕТИ/концерт-спектакъл/по сценарий на Марко Ганчев/реж. Видин Даскалов, дир. Михаил Попов, хореогр. Желка Табакова/1 юни 1992.

 

Сезон 1992-1993

 

ВЕЧЕР С МУЗИКАТА НА ДЕ ФАЙЯ И ЛОУ/концерт/дир. Иван Маринов/20 ноем. 1992.

 

РЕПЕТИЦИЯТА/рок-балет/по музика на Йохан Себастиан Бах и Габор Пресер/ хореогр. и реж. Антол Фодор, худ. Ищван Солга-Юдит Шефер/6 дек. 1992.

 

АМАЛ И НОЩНИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ/опера-притча/Джан Карло Меноти/реж. Пламен Карталов, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова, хорм. Виолета Димитрова/13 дек. 1992.

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Пламен Карталов, дир. Борис Хинчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова, хорм. Виолета Димитрова/НДК, зала 1/18 февр. 1993.

 

НА ПРИЕМ У КАЛМАН/Гала-концерт/реж. Светлана Атанасова, дир. Жул Леви, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова, хорм. Виолета Димитрова/27 апр. 1993.

 

ВЛАСТИТУТКА/рок-шоу/по музика на Милчо Левиев/сценарий на Радой Ралин/реж. Пламен Карталов, худ. Борис Димовски-Евгения Раева, хореогр. Маргарита Арнаудова/29 май 1993.

 

ЕДНА ЗВЕЗДА ПЕЕ ЗА ВАС/рецитал на Анелия Шуманова/реж. Светлана Атанасова, дир. Росица Баталова, худ. Евгения Раева, хореогр. Емилия Кирова-Желка Табакова-Димо Врубел, с участието на Харалампи Харалампиев/18 юни1993.

 

ЦАР И ДЪРВОДЕЛЕЦ/комична опера/Алберт Лорцинг/реж. Пламен Карталов, дир. Юли Дамянов-Васил Димитров, худ. Евгения Раева-Бояна Чомакова, хореогр. Маргарита Арнаудова, хорм. Виолета Димитрова/площад пред НДК/22 юли 1993.

 

Сезон 1993-1994

 

ВСИЧКО Е ЛЮБОВ/концерт-спектакъл/реж.Светлана Атанасова, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева/28 септ. 1993.

 

ПЕТЯ И ВЪЛКЪТ/симфонична приказка-балет/Сергей Прокофиев/хореогр. и реж. Анелия Янева, дир. Юли Дамянов, худ. Борис Стойнов/15 окт. 1993.

 

ЗЛАТНОТО ПЕТЛЕ/мюзикъл за деца/Вячеслав Улановски/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова/ Малка сцена/30 окт. 1993.

 

ЦИГУЛАР НА ПОКРИВА/мюзикъл/Джери Бок/реж. Пламен Карталов, дир. Жул Леви, худ. Евгения Раева, хореогр. Маргарита Арнаудова, хорм. Виолета Димитрова/6 дек. 1993.

 

ДИХАНИЕ ВЪВ ВРЕМЕТО/балетен триптих: І ч. “ЕРОТОРЕ” и трета симфония “Литургична” от Артур Онегер, ІІ част “НЕВЪЗМОЖНО ПРИВЛИЧАНЕ/балет/5 танга от Астор Пиацола и ІІІ ч. – спиричуъли/хореогр. реж. и худ. Светлин Ивелинов/16 февр. 1994.

 

КОГАТО КУКЛИТЕ НЕ СПЯТ/мюзикъл за деца/Румен Бальозов/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова/25 февр. 1994.

 

ЦЕЛИЯТ СВЯТ Е НЕБЕСНОСИН/ ревю-спектакъл/по муз. на Роберт Щолц/ реж. Румен Нейков, дир. Юли Дамянов, худ. Мария Иванова, хореогр. Желка Табакова/4 март 1994.

 

КАРЛСОН И ДРЕБОСЪЧЕТО/балет/ Юрий Тер Осипов/хореогр. и реж. Петър Луканов, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева/14 апр. 1994.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера-буфа/Жак Офенбах/реж. Пламен Карталов, дир. Юли Дамянов, худ. Йоанна Маноледаки-Лазариди, хореогр. Желка Табакова, хорм. Виолета Димитрова/20 май 1994.

 

КООРДИНАТИ НА ЗАСТИНАЛО ПРОСТРАНСТВО И СПРЯЛО ВРЕМЕ/  театрален диптих/по музика на Иван Спасов, по повод 60-годишнината на композитора: І част – “МОНОЛОЗИ НА ЕДНА САМОТНА ЖЕНА” – моно-опера, /реж. Пламен Карталов, дир. авторът, худ. Евгения Раева. ІІ част – “СЪТВОРЕНИЕ, СМЪРТ И ПРИМИРЕНИЕ” – танцова импресия/хореогр. и реж. Петър Луканов, худ. Евгения Раева/16 юни 1994.

 

Сезон 1994-1995

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехар/реж. Петър Щърбанов, дир. Ханс-Юрген Нагел-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Виолета Димитрова/7 окт. 1994.

 

ОТВЛИЧАНЕ ОТ САРАЯ/зингшпил/Волфганг Амадеус Моцарт/реж. Пламен Карталов, дир. Йост Майер, худ. Йорг Брехбюл, хорм. Виолета Димитрова/4 ноем. 1994.

 

САТОРИ/балет/по музика на Майк Олдфийлд/хореогр. и реж. Желка Табакова, худ. Мария Диманова/18 ноем. 1994.

 

ЛЮБИМИ АРИИ И ХОРОВЕ /из оперната и оперетна класика/дир. Драгомир Ненов, с участието и на хор “Кавал”/6 ян. 1995.

 

РЕКВИЕМ ВЕРДИ/дир. Христо Христов, хорм. Наталия Александрова/17 март 1995.

 

ТЪРЖЕСТВЕН ГАЛА-СПЕКТАКЪЛ/посветен на 110-години от рождението на СТЕФАН МАКЕДОНСКИ/реж. Светлана Атанасова, дир. Христо Христов, худ. Евгения Раева, хорм. Наталия Александрова/25 март 1995.

 

ПАГАНИНИ/оперета/Франц Лехар/реж. Светозар Донев, дир. Росица Баталова-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Стефан Христов, хорм. Наталия Александрова/15 апр. 1995.

 

МАСА ЗА ОСЕМ…И ДРУГИ СЪВРЕМЕННИ ПРИТЧИ (“МАСА ЗА ОСЕМ”, “КОКТЕЙЛ”, “СЛЕД РАБОТНО ВРЕМЕ”)/балет/по музика на Стив Райх, Хенри Мансини, Дюк Елингтън/Хореогр. и реж. Елза Лимбах, худ. Евгения Раева/29 апр. 1995.

 

МАГИЯТА НА ЛЮБОВТА/авторски спектакъл на Димитър Киров/Іч. сюита “Магията на любовта”/реж. Светлана Атанасова, дир. Христо Христов; ІІч. “АМУР И ПСИХЕЯ”/балетна сюита/хореогр. и реж. Желка Табакова, худ. Евгения Раева/ НДК, зала 1/16 юни 1995.

 

ЯН БИБИЯН/мюзикъл за деца/Димитър Вълчев/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Невена Кавалджиева, хореогр. Желка Табакова, хорм. Наталия Александрова/20 юни 1995.

 

TV-ОПЕРЕТА/концерт-спектакъл в две части, заснет на живо от БНТ/реж. Светлана Атанасова, дир. Христо Христов, худ. Евгения Раева, хорм. Наталия Александрова/30 юни 1995.

 

Сезон 1995-1996

 

ОПЕРЕТА, ВЪПРЕКИ ВСИЧКО !!!/ревю-спектакъл/реж. Светлана Атанасова, дир. Христо Христов-Игор Бгданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/30 септ. 1995.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/операта/Асен Карастоянов/реж. Светлана Атанвасова, дир. Христо Христов, худ. Стефан Савов-Мариана Попова, хореогр. Красимир Петров, хорм. Людмил Горчев/25 ноем.1995.

 

TV-ОПЕРЕТА/концерт-спектакъл в две части, заснет на живо от БНТ/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов-Джон Лендър-Людмил Горчев- Христо Христов, худ. Евгения Раева/29 ноем. 1995.

 

МОЦАРТ РЕКВИЕМ/дир. Христо Христов, хорм. Людмил Горчев/6 дек.1995.

 

БАЛЕТНА ПРЕМИЕРА: Іч.“СТАРИЯТ АЛБУМ/по музика на Скот Джоплин, Игор Стравински и Любомир Денев/; ІІч. “ИЗМЕРЕНИЯ В БАГРИ”/по музика на Бела Барток/хореогр. и реж. Светлин Ивелинов, худ. Евгения Раева/14 дек. 1995.

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехар/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/19 ян.1996.

 

В БЯЛОТО КОНЧЕ/зингшпил/Ралф Бенацшщки/реж. Джанпиер Кубеду, дир. Христо Христов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/29 февр. 1996.

 

ТV-ОПЕРЕТА/концерт-спектакъл в две части, заснет на живо от БНТ/реж. Светлана Атанасова, дир. Христо Христов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/22 март 1996.

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/комична опера/Йохан Щраус/дир. Руслан Райчев-Христо Христов, реж. Михаел Хензел, худ. Мариана Попова, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/13 апр. 1996 (за турне в чужбина: Германия, Дания, Холандия, Швейцария).

 

Сезон 1996-1997

 

СТРАНАТА НА УСМИВКИТЕ/опрета/Франц Лехар/реж. Николай Борисов, дир. Юли Дамянов, худ. Майя Бужашка-Мария Блажева, хореогр. Румяна Маркова, хорм. Людмил Горчев/16 ноем. 1996.

 

ЧУДНИТЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ НА ТОШКО АФРИКАНСКИ/опера за деца/Александър Йосифов/дир. Игор Богданов, реж. Светлана Атанасова, худ. Евгения Раева, хореогр. Желка Табакова, хорм. Людмил Горчев/14 дек. 1996.

 

ГАЛА ЙОХАН ЩРАУС/концерт-спектакъл/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, водещ Николай Априлов/ НДК, зала 1/1 ян. 1997.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/опера буфа/Жак Офенбах/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев-Юли Дамянов, худ. Евгения Раева-Мария Трендафилова, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/10 апр. 1997.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Николай Николаев, дир. Руслан Райчев-Игор Богданов, худ. Иван Токаджиев-Мариана Попова, хореогр. Анастас Самев, хорм. Людмил Горчев/17 юни 1997.

 

Сезон 1997-1998 (50-ти Юбилеен)

 

ЧЕТИРИМАТА БЛИЗНАЦИ/мюзикъл/Георги Костов/реж. Светозар Донев, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева/НДК,зала 2/31 окт. 1997.

 

Ц ИГАНСКА ЛЮБОВ/оперета/Франц Лехар/реж. Николай Борисов, дир. Игор Богданов, худ. Радостин Чомаков-Бояна Чомакова, хореогр. Румяна Маркова, хорм. Людмил Горчев/7 февр. 1998.

 

ХЕЛОУ, ДОЛИ!/мюзикъл/Джери Хърмън/реж. Светозар Донев, дир. Любомир Денев-Игор Богданов, худ Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/4 апр. 1998.

 

ЛЕЛЯТА НА ЧАРЛИ/музикална комедия/Оскар Фелцман/реж. Динко Чомаков, дир. Игор Богданов, худ. Михайлена Найденова-Мария Наследникова, хореогр. Катя Богданова/15 май 1998.

 

ВЕЛИКАТА НЕИЗВЕСТНА/оперета/Франц фон Супе/реж. Павел Герджиков, дир. Юли Дамянов, худ. Радостин Чомаков-Бояна Чомакова, хореогр. Наташа Пенкова, хорм. Людмил Горчев/6 юни 1998.

 

Сезон 1998-1999

 

ТАНГО /балет/ по музика на Астор Пиацола/хореогр. и реж. Светлин Ивелинов, худ. Борис Стойнов/17 окт. 1998.

 

ПРИНЦЕСАТА НА ЦИРКА/оперета/Имре Калман/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев – Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/21 ноем. 1998.

 

РОБЕРТ ЩОЛЦ – РЕВЮ/ревю-спектакъл/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хорм. Людмил Горчев/18 ян. 1999 (за турне в чужбина: Германия, Австрия, Холандия, Швейцария, Люксембург).

 

КАБАРЕ/мюзикъл/Джон Кандър/реж. Николай Борисов, дир. Юли Дамянов, худ. Борис Стойнов, хореогр. Румяна Маркова, хорм. Людмил Горчев/20 февр. 1999.

 

ПОСЛЕДЕН ВАЛС/оперета/Оскар Щраус/реж. Мартин Харбауер, дир. Руслан Райчев-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/15 апр.1999 (за турне в чужбина: Германия, Австрия, Холандия, Швейцария, Люксембург).

 

Сезон 1999-2000

 

ГАЛА ЙОХАН ЩРАУС/концерт-спектакъл/по музика на Йохан Щраус/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/1 окт. 1999.

 

ДОКТОР ОХБОЛИ В АФРИКА/опера за деца/Александър Йосифов/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов-Людмил Горчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева/8 окт. 1999.

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехар/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/26 февр. 1999 (след Коледно-Новогодишен гастрол в Германия).

 

КЛЕТКА ЗА ПЕПЕРУДИ/мюзикъл/Джери Хърмън/реж. Здравко Митков, дир. Юли Дамянов, худ. Невена Кавалджиева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/25 март 2000.

 

ЙОСИФ И ФАНТАСТИЧНАТА МУ ПЪСТРА ДРЕХА/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър/реж. Светозар Донев-Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев, дир. на детския хор Адриана Благоева/17 юни 2000.

 

Сезон 2000-2001

 

АЛИСА В СТРАНАТА НА ЧУДЕСАТА/мюзикъл/Александър Йосифов/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Катя Богданова/1 окт. 2000.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Динко Чомаков, дир. Борис Спасов-Игор Богданов, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/9 дек. 2000.

 

МАГИЯТА НА ОПЕРЕТАТА/Новогодишен концерт-спектакъл със специалното участие на Лиляна Кисьова и Видин Даскалов/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/28 дек. 2000.

 

ГАЛА ФРАНЦ ЛЕХАР/концерт-спектакъл/дир. Руслан Райчев, реж.Светлана Атанасова, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/8 февр. 2001.

 

МЮЗИКЪЛ, МЮЗИКЪЛ!/концерт/реж. Свилен Тонев, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/17 март 2001.

 

СОФИЙСКИ МУЗИКАЛНИ СЕДМИЦИ – КОНЦЕРТ НА ДМТ/дир. Руслан Райчев. В програмата: Барбър – “Адажио”, концерт за пиано и оркестър, солист Лилия Бояджиева. Де Файя – “Любовна магия”, солист Олга Михайлова-Динова/зала “България”, 5 юни 2001.

 

ЕДНА НОЩ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев-Петър Райчев, дир. Руслан Райчев-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/23 юни 2001(за турне в Германия).

 

Турнета в чужбина: 1) Турне в Германия – със спъктакли на „Една нощ във Венеция” ; 2)Турне в Япония – със спектакли на „Веселата вдовица”.

 

Сезон 2001-2002 (НМТ)

 

ЩЕ ТЕ НАКАРАМ ДА СЕ ВЛЮБИШ/мюзикъл/Недялко Йорданов и Хайгашот Агясян, аранжимент Евгени Платов, на синбек/ ко-продукция с Музикалния театър/Реж. Недялко Йорданов, худ. Тодор Станилов, хореогр. Антоанета Алексиева/6 окт. 2001.

 

Турне в чужбина: Германия, Австрия, Швейцария и Холандия/23 септ. – 23 окт. 2001.

 

ЕДНА НОЩ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев-Петър Райчев, дир. Руслан Райчев-Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/17 ноем. 2001 (адаптирана на български език).

 

ДЯДО КОЛЕДА В МУЗИКАЛНИЯ ТЕАТЪР/концерт-спектакъл с най-доброто от репертоара за деца/реж. Светлана Атанасова, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивалинов, хорм. Людмил Горчев/14 дек. 2001.

 

МАГИЯТА НА ОПЕРЕТАТА 2002/Новогодишен концерт-спектакъл със специалното участие на Людмила Чешмеджиева и Росица Баталова/реж. Светозар Донев, дир. Росица Баталова-Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов-Антоанета Алексиева, хормайстор Людмил Горчев/28 дек. 2001.

 

ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Анна Донева, хорм. Людмил Горчев/1 март 2002 /английски вариант, с участието и на български рок-звезди – 4 апр. 2002/.

 

Турне в чужбина: Германия, Австрия, Швейцария и Холандия – със спектакли на „Веселата вдовица”; Гала Йохан Щраус; Гала Лехар/ 12 апр. – 20 май 2001.

 

Сезон 2002-2003 (посветен на 100-годишнината от рождението на Мими Балканска)

 

КАЗАНОВА/мюзикъл/Георги Костов/реж. Светозар Донев, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/София, НМТ/24 ноем. 2002.

 

ТРЕТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за млади артисти за оперета и мюзикъл

“Мими Балканска”/26-28 ноем. 2002.

 

ЧЕСТВАНЕ 100-ГОДИШНИНАТА ОТ РОЖДЕНИЕТО НА МИМИ БАЛКАНСКА – ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Николай Николаев, дир. Руслан Райчев/30 ноем. 2002.

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев, дир. Руслан Райчев, Худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/21 февр. 2003.

 

SUGAR/по филмовия мюзикъл „Някои го предпочитат горещо”/Джул Стайн/реж.Светлана Атанасова, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Анна Донева, хорм. Людмил Горчев/26 апр. 2003.

 

ТАНГО/балетен спектакъл/по музика на Астор Пиацола/хореогр. Светлин Ивелинов, худ. Борис Стойнов, асист. хореогр. Антоанета Алексиева/Спектакъл на пл. „Батемберг”, 24 юни 2003.

 

С НАЙ-ДОБРОТО ОТ Й. ЩРАУС, ИМ. КАЛМАН, ФР. ЛЕХАР, А. Л. УЕБЪР/ Творческа вечер на Николай Петров/дир. Юли Дамянов-Игор Богданов/25 юни 2003.

 

Сезон 2003-2004

 

ОСТРОВЪТ НА МЕЧТИТЕ/оперета/Роберт Щолц/реж. Румен Нейков, дир. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/27 септ. 2003.

 

ПРИЛЕПЪТ/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов – Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/8 апр. 2004.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/оперета/Жак Офенбах/реж. Светозар Донев, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева-Мария Трендафилова, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/16 апр. 2004.

 

ГРАФ ФОН ЛЮКСЕМБУРГ/оперета/Франц Лехар/реж. Павел Герджиков, дир. Огнян Митонов, худ. Чавдар Чомаков, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/30 май 2004.

 

Сезон 2004/2005

 

АМЕРИКАНСКИ УИКЕНД/рок-мюзикъл за деца и възрастни/Александър Йосифов/реж. и хореогр. Светлин Ивелинов, дир. Юли Дамянов, Худ. Евгения Раева/8 окт. 2004.

 

ЕВИТА/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Анна Донева, хорм. и втори дир. Людмил Горчев/4 март 2005.

 

ЧЕТИРИМА В ЛЕГЛОТО/мюзикъл/Сай Колман/реж. СветланаАтанасова, дир. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Румен Григоров/16 апр. 2005.

 

Сезон 2005/2006

 

ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ/увертюри, арии, ансамбли и хорове/Моцарт, Офенбах, Росини, Гуно, Пучини, Щраус, Калман, Лехар, Лоу и Верди/дир. Михаил Ангелов, хорм. Людмил Горчев, худ. Евгения Раева/водещ Николай Априлов/1 окт. 2005.

 

ВИЕНСКА КРЪВ/оперета/ по музика на Йохан Щраус/реж. Светлана Атанасова, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Катя Петровска, хорм. Людмил Горчев/22 окт. 2005.

 

САНТИМЕНТАЛНО ПЪТЕШЕСТВИЕ/мюзикъл/Георги Костов/реж. Светозар Донев, дир. Огнян Митонов-Людмил Горчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/19 ноем. 2005.

 

ПАТИЛАНЦИ/ оперета за деца/Александър Йосифов/реж. Стефан Донев, дир. Огнян Митонов-Людмил Горчев, худ. Димо Костадинов-Лили Костадинова, хореогр. Алида Бонева/9 дек. 2005.

 

ЮБИЛЕЕН СПЕКТАКЪЛ – ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/Калман/ Росица Баталова  50 години на пулта/реж. Динко Чомаков, дир. Росица Баталова, худ. Мария Трендафилова, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/29 окт. 2005.

 

Турнета в чужбина: 1) Гърция – Солун, със спектакли на „Веселата вдовица” /21 – 25 окт. 2004; 2) Япония, със спектакли на „Прилепът”, „Веселата вдовица”, Новогодишен концерт/28 дек. 2004 – 20 ян. 2005; 3) Германия-Австрия, със спектакли на „Прилепът”, „Цигански барон”, Гала концерт /10 апр. – 16 май 2005; 4) Германия, Швейцария, Австрия, Дания, със спектакли на „прилепът”, „Цигански барон”, Гала Щраус , Оперетна Гала/9 дек. 2005 – 21 ян. 2006.

 

Сезон 2006/2007

 

ГРАФИНЯ МАРИЦА/оперета/Имре Калман/реж. Светлана Атанасова, дир. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/12 ян. 2007.

 

ЦИГАНСКА ЛЮБОВ/оперета/Франц Лехар/реж. Светозар Донев-Светлана Атанасова, дир. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/20 ян. 2007.

 

БИСЕРИ ОТ ОПЕРЕТИ/Гала концерт/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/21 апр. 2007.

 

ТРИ ЗВЕЗДИ В ОПЕРЕТАТА/концерт/реж. Светлана Атанасова, дир. Михаил Ангелов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов/27 апр. 2007.

 

МИС САЙГОН/мюзикъл/Клод Мишел Шьонберг/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Анна Донева, хорм. Людмил Горчев/23 май 2007.

 

Турнета в чужбина: 1) Германия, със спектакли на „Прилепът”, Гала Щраус, Гала Лехар/25 дек. 2006 – 2 ян. 2007; 2) Германия, Австрия, Швейцария, Люксембург, Холандия, със спектакли на „Циганска любов”, „Прилепът”, „Цигански барон” и два сборни Гала концерта от световната оперетна класика/8 апр. 2007 – 11 май 2007.

 

Сезон 2007/2008

 

ЛЮБОВТА НА БОГОВЕТЕ/комично-еротична опера/Александър Йосифов/реж. Стефан Донев, дир. Людмил Горчев, худ. Димо Кстадинов-Лили Костадинова, хореогр. Светлин Ивелинов/8 ноем. 2007.

 

ЧЕТВЪРТИ НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС за млади артисти за оперета и мюзикъл “Мими Балканска”/10 – 15 дек. 2007.

 

КОЛЕДЕН КОНЦЕРТ С ЛАУРЕТИТЕ ОТ ІV НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА МЛАДИ АРТИСТИ ЗА ОПЕТА И МЮЗИКЪЛ „МИМИ БАЛКАНСКА”/20 дек. 2007.

 

ГАЛА НОВОГОДИШЕН КОНЦЕРТ/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/5 ян. 2008.

 

ХЕРЦОГИНЯТА НА ЧИКАГО/оперета/Имре Калман/реж. Светозар Донев, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/1 март 2008.

 

ПРИКАЗКА ЗА КАЛПАЦИТЕ/музикална комедия за деца/Георги Костов/реж. Светозар Донев, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева/14 март 2008.

 

ЙОСИФ И ФАНТАСТИЧНАТА МУ ПЪСТРА ДРЕХА/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев, дир. на детския хор Адриана Благоева/6 юни 2008 (възстановка от 2000).

 

Сезон 2008/2009

 

БАЯДЕРКА/оперета/Имре Калман/реж. Светлана Атанасова, дир. Игор Богданов-Людмил Горчев, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/27 септ. 2008.

 

ПРИНЦЕСАТА И СВИНАРЯ/мюзикъл за малки и големи/Юлиян Слабаков, на запис/реж. и хореогр. Стефан Поляков, худ. Евгения Раева/8 окт. 2008.

 

КОТКИ/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов-Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Анна Донева, хорм. Людмил Горчев/31 ян. 2009.

 

ВИКТОРИЯ И НЕЙНИЯТ ХУСАР/оперета/Пал Абрахам/реж. Светозар Донев, дир. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/16 май 2009.

 

Сезон 2009/2010

 

МАМЗЕЛ НИТУШ/оперета/Флоримон Ерве/реж. Павел Герджиков, дир. Огнян Митонов, худ. Чавдар Чомаков-Радостин Чомаков, хореогр. Антоанета Алексиева-Наташа Пенкова, хорм. Людмил Горчев/3 окт. 2009.

 

ЕДНА НОЩ ВЪВ ВЕНЕЦИЯ/оперета/Йохан Щраус/реж. Светозар Донев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/31 окт. 2009.

 

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА/мюзикъл за деца и възрастни/Атанас Косев /реж. Юлия Маринова-Явор Радованов, муз. ръководител Юли Дамянов, дир. Дориан Молхов, худ. Екатерина Енева, хореогр. Татяна Янева/11 ноем. 2009.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калмен/реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов-Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Татяна Янева, хорм. Людмил Горчев/21 май 2010.

 

Сезон 2010/2011 (ДМБЦ)

 

ИСУС ХРИСТОС СУПЕРЗВЕЗДА/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър/реж. Бойко Илиев, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореор. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/5 ноем. 2010.

 

БЪЛГАРИ ОТ НОВО ВРЕМЕ/музикална комедия, външна продукция/муз. текст и реж. Тодор Любомиров, инстр. съпровод Светослав Лазаров и Димо Димов, худ. Евгения Раева, хореогр. Татяна Янева/24 ноем. 2010.

 

ВРЕМЕ ЗА ПРИКАЗКА/по мотиви от музикалната приказка „Цар Килимар” на Жул Леви/реж. Явор Радованов, муз. ръковод. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева/22 ян. 2011.

 

БЪЛГАРИ ОТ СТАРО ВРЕМЕ/оперета, ко-продукция с НФА ”Филип Кутев”/Асен Карастоянов/реж. Николай Априлов, дир. Огнян Митонов-Людмил Горчев, худ. Атанас Велянов-Лиляна Първанова-Мариана Попова, хореогр. Ивайло Иванов, консултант Елена Кутева, хорм. Людмил Горчев/18 март 2011.

 

ЦИГАНСКИ БАРОН/оперета/Йохан Щраус/реж. Юлия Маринова, дир. Игор Богданов, худ. Евгения Раева, хореогр. Катя Богданова-Наташа Пенкова, хорм. Людмил Горчев/3 юни 2011.

 

СЕКС НА ЕКС/по мотиви от буфо-мюзикъла „Ах, този секс!”/Димитър Вълчев/реж. Николай Борисов-Румен Григоров, муз. ръководител Светослав Лазаров, худ. Евгения Раева, хореогр. Татяна Янева/18 юни 2011.

 

Сезон 2011/2012

 

СНЕЖАНКА И СЕДЕМТЕ ДЖУДЖЕТА/мюзикъл/Атанас Косев/реж. Юлия Маринова-Явор Радованов, муз. ръковоител Юли Дамянов, дир. Людмил Горчев, худ. Екатерина Енева, хореогр. Татяна Янева/29 дек. 2011.

 

ЗОРО/мюзикъл/по муз. на „Джипси Кингс” и Джон Камерън/реж. Бойко Илиев, дир. Игор Богданов-Людмил Горчев, худ. Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева-Светлин Ивелинов, сцен. ефекти Георги Младенов, каскади Първан Първанов/13 ян. 2012.

 

ЛЕЛЯТА НА ЧАРЛИ/музикална комедия/Оска Фелцман/реж. Иван Панев, дир. Огнян Митонов, худ. Евгения Раева, хореогр. Румен Григоров/9 март 2012.

 

ВЕСЕЛАТА ВДОВИЦА/оперета/Франц Лехар/реж. Инара Гулиева, дир. Игор Богданов, худ. Борис Стойнов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Катя Богданова, хорм. Людмил Горчев/30. Март 2012.

 

БАЛ В САВОЯ/оперета/Пал Абрахам/реж. Николай Борисов, дир. Нийлс Борксанд-Жорж Димитров, худ. Евгения Раева, хореогр. Татяна Янева, хорм. Людмил Горчев/8 юни 2012.

 

Сезон 2012/2013

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/оперета/Жак Офенбах/реж. Огнян Драганов, дир. Дидие Талпен, худ. Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/12 окт. 2012.

 

АЛАДИН/мюзикъл за деца и възрастни/Марио Балтаджиев/реж. Надя Асенова, дир. Светослав Лазаров, худ.Тодор Райков-Анелия Райкова, балетм.Татяна Янева/7 дек. 2012.

 

ЗЛАТНОТО ПЕТЛЕ/мюзикъл/Вячеслав Уланавски/реж. Юлия Маринова, муз. ръководител и съпровод на пиано Светослав Лазаров, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Катя Богданова/12 март 2013.

 

ЧИКАГО/мюзикъл/Джон Кандър/реж. Бойко Илиев, дир. Игор Богданов, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Светлин Ивелинов-Татяна Янева, хорм. Людмил Горчев/26 апр. 2013.

 

ЯН БИБИЯН/мюзикъл/Димитър Вълчев/реж. Явор Радованов, муз. съпровод Людмила Митрополитска, худ. Евгения Раева/31 май 2013.

 

Сезон 2013/2014

 

ОТ ВИЕНА ДО БРОДУЕЙ/концерт-спектакъл/сценарий и реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева-Татяна Янева-Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/1 окт. 2013.

 

СЛУЖБОГОНЦИ/мюзикъл/Парашкев Хаджиев, по повод 100-годишнината от рождението му, оркестрация Дечо Таралежков/реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов, худ. Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/1 ноем. 2013.

 

МОЯТА ПРЕКРАСНА ЛЕЙДИ/мюзикъл/Фредерик Лоу, оркестрация Жул Леви/реж. Димитър Шарков, дир. Юли Дамянов-Огнян Митонов, худ. Чавдар Чомаков-Надежда Митева, хореогр. Анна Пампулова, хорм. Людмил Горчев/24 февр. 2014.

 

ГРАФИНЯ МАРИЦА/оперета/Имре Калман/реж. Марио Николов, дир. Иван Кожухаров, худ. Иван Токаджиев-Чавдар Чомаков, хореогр. Михаил Мъндруциу, хорм. Людмил Горчев/7 март 2014.

 

ВИЕНСКА КРЪВ/оперета/по муз. на Йохан Щраус/реж. Румен Нейков, дир. Найден Тодоров-Огнян Митонов, худ. Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/5 апр. 2014.

 

МАГЬОСНИКЪТ ОТ ОЗ/мюзикъл за деца и възрастни/Харолд Арлън/реж. Нина Найденова, дир. Игор Богданов-Огнян Митонов, худ. Салваторе Лиистро-Николина Костова-Богданова, хореогр. Боряна Сечанова, хорм. Людмил Горчев/16 май 2014.

 

Сезон 2014/2015

 

МЕДИТЕРАНЕО/теноров концерт-спектакъл/канцонети, сарсуели, сиртаки, шансони/сценарий и реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. Антоанета Алексиева, Татяна Янева, Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/1 окт. 2014.

 

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ (И ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ) ЗА ГОЛЯМАТА ПРИМА НА МУЗИКАЛНИЯ ТЕАТЪР АНЕЛИЯ ШУМАНОВА/реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов-Игор Богданов, худ. , хореогр./22 окт. 2014.

 

КОТАРАКЪТ ШАРЛ/Жул Леви/реж. Калина Ангелова, дир. Огнян Митонов, муз. съпровод – Светослав Лазаров, пиано – Ирена Аврамова, худ. Николина Костова-Богданова, хореогр. Антоанета Алексиева/Камерна сцена, 23 окт. 2014.

 

VIVA LA DIVA/сопранов концерт-спектакъл/сценарий и реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хореогр. хорм. Людмил Горчев/30 окт. 2014.

 

ФРАСКИТА/оперета/ Франц Лехар/реж. Щефан Ниагръу, дир. Юли Дамянов, худ. Николай Николов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/28 ноем. 2014.

 

МАЛКАТА КИБРИТОПРОДАВАЧКА/оперета за деца/Румен Бояджиев-син/реж. Диляна Хаджиянкова, дир. Григор Паликаров, худ. Евгения Раева, анимация Никола Налбантов, хореог. Антоанета Алексиева/10 дек. 2014.

 

ХУБАВАТА ЕЛЕНА/оперета/Жак Офенбах/реж. Марио Николов, дир. Юли Дамянов-Игор Богданов, сценогр. Николай Николов, мултимедия Ива Павлова,
костюми Евгения Раева, Цветанка Петкова – Стойнова, балетм. Светлин Ивелинов-Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/30 апр. 2015.

 

ВЪЛШЕБНАТА ФЛЕЙТА/зингшпил/Волфганг А. Моцарт/ реж. Павел Герджиков, дир. Христо Игнатов, худ. Иван Токаджиев-Ива Павлова, хореогр. Светлин Ивелинов/11 юни 2015.

 

Сезон 2015/2016

 

И ОТНОВО НА ОПЕРЕТА!/концерт- спектакъл посветен на Деня на музиката/сценарий и реж. Александър Мутафчийски, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, Татяна Янева, Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/1 окт. 2015.

 

СВЕТЛАНА ИВАНОВА ВИ КАНИ…/концерт, посветен на юбилея на звездата на Музикалния театър Светлана Иванова/ сценарий и реж. Александър Мутафчийски, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/24 окт. 2015.

 

ПАГАНИНИ/оперета – концертно изпълнение/Франц Лехар/реж. Юлия Маринова, дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева, хорм. Людмил Горчев/29 окт. 2015.

МЮЗИКЪЛ, МЮЗИКЪЛ… „Шоуто трябва да продължи“/концерт-спектакъл с откъси от най-популярните световни мюзикъли/реж. Бойко Илиев, дир. Игор Богданов, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Антоанета Алексиева, Татяна Янева, Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев /17 дек. 2015.

 

ЗИМНА ПРИКАЗКА В ОПЕРЕТАТА/Коледен концерт-спектакъл/реж. Явор Радованов, дир. Христо Христов, худ. Евгения Раева, хореогр. Марлена Татеосян, Десислава Николова, хорм. Людмил Горчев /23 дек. 2015.

 

НА ЧАША ШАМПАНСКО С АРОН АРОНОВ/сценарий и реж. Румен Григоров, съпровод на пиано Ваня Петрова, худ. Николай Николов-Цветанка Петкова-Стойнова/ Камерна сцена,17 апр. 2016.

 

НА ЧАША ШАМПАНСКО С МИЛА ПАУНОВА/ сценарий и реж. Румен Григоров, съпровод на пиано Вера Груева, худ. Николай Николов-Цветанка Петкова-Стойнова/ Камерна сцена, 24 апр. 2016.

 

ЛЮБОВ И СМЪРТ В МУЛЕН РУЖ/мюзикъл/муз. по филма „Мулен руж” – оркестрация Левон Манукян, аранжименти: Левон Манукян, Георги Милтиядов /сценарий и реж. Бойко Илиев, дир. Левон Манукян , худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова Стойнова, хореогр. Марлена Тодорова, хорм. Людмил Горчев/27 май 2016.

 

НА ЧАША ШАМПАНСКО С АНДРЕЙ ДРЕНИКОВ/сценарий и реж. Румен Григоров, муз. Андрей Дреников/пиано: Вера Груева,  Младен Тасков, акордеон Иван Пендачански/Камерна сцена, 3 юли 2016.

 

Сезон 2016/2017

 

ЮБИЛЕЕН КОНЦЕРТ-СПЕКТАКЪЛ, ПОСВЕТЕН НА 80-ГОДИШНИНАТА НА ТЕНОРА АРОН АРОНОВ/с прочути откъси от оперети на Офенбах, Щраус, Лехар и Калман/дир. Юли Дамянов, худ., хореогр., /1 окт. 2016.

 

ДА ЦЕЛУНЕШ ПРИНЦЕСА/мюзикъл за деца/Юлиян Слабаков/реж. Юлия Маринова, муз. ръководител и съпровод Светослав Лазаров, пиано Ирина Аврамова, худ. Евгения Раева, хореогр. Румен Григоров/Камерна сцена, 8 окт. 2016.

 

НА ЧАША ШАМПАНСКО С АНЕЛИЯ ШУМАНОВА/сценарий и реж. Румен   Григоров, съпровод на пиано Вера Груева, худ. Николай Николов-Цветанка Петкова-Стойнова/Камерна сцена, 23 окт. 2016.

 

ПЕТИ НАЦИОНАЛЕН/ПЪРВИ МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС за млади артисти за оперета и мюзикъл „Мими Балканска”, посветен на 100-годишнита българския професионален оперетен театър/24 – 26 октомври 2016 (в три тура и в две категории: оперета и мюзикъл).

 

БЛЯСЪКЪТ НА ОПЕРЕТАТА И МЮЗИКЪЛА/концерт-спектакъл с най-доброто от оперетната класика и от култуво мюзикълни спектакли/Александър Мутафчийски,  дир. Юли Дамянов, худ. Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Емилия Кирова, Светлин Ивелинов, Антоанета Алексиева, Десислава Николова, Станислав Стефанов, Йоанна Стоянова, Татяна Янева, хорм. Людмил Горчев/2 ноем. 2016.

 

В МУЗИКАЛНОТО МАГАЗИНЧЕ НА ЧИЧО АНДИ/муз. Андрей Дреников/ сценарий и реж. Румен Григоров, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова Стойнова/26 ноем. 2016.

 

МАГИЯТА НА ПРАЗНИЧНАТА НОЩ/концерт-спектакъл, със специалното участие на Васил Петров/реж. Димитър Шарков, дир. Юли Дамянов, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Емилия Кирова, Светлин Ивелинов, Десислава Николова, Йоанна Стоянова, Татяна Янева, хорм. Людмил Горчев/23 дек. 2016.

 

НОВОГОДИШЕН ОПЕРЕТЕН БАЛ/концерт-спектакъл/сценарий и реж. Светозар Донев, дир. Любка Биаджони, сценогр. Евгения Раева- Иван Токаджиев, костюми Евгения Раева-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Десислава Николова, Катя Богданова, Марлена Тодорова, Светлин Ивелинов,  хорм. Людмил Горчев/ НДК, зала І, 28 дек. 2016.

 

БУЛЕВАРДЪТ НА ЗАЛЕЗА/мюзикъл/Андрю Лойд Уебър, оркестрация Дейвид Кълън & Андрю Лойд Уебър/реж. Пламен Карталов, дир.  Игор Богданов, худ. Иван Савов-Цветанка Петкова Стойнова, хореогр. Катя Богданова-Антоанета Алексиева, хорм. Людмил Горчев/27 ян. 2017.

 

ГРОЗНОТО ПАТЕ/мюзикъл за деца и възрастни/Марио Балтаджиев/реж. Надя Асенова, дир. Людмил Горчев, худ. Кънчо Асенов-Антониа Попова, хореогр.Татяна Янева/17 март 2017.

 

ПЪРВОАПРИЛСКА СМЕХОТЕРАПИЯ… С МУЗИКАЛНИТЕ УСМИВКИ НА ДИМИТЪР ВЪЛЧЕВ/реж. Александър Мутафчийски, дир. Юли Дамянов, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова Стойнова, хореогр. Татяна Янева/1 апр. 2017.

 

НА ЧАША ШАМПАНСКО С МАЕСТРО МИХАИЛ АНГЕЛОВ/сценарий и реж. Румен   Григоров, съпровод на пиано Вера Груева, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова Стойнова/Камерна сцена, 9 апр. 2017.

 

„БЯГСТВО”/мюзикъл, по песните на Дует „АВЕНЮ”/реж. Александър Мутафчийски, дир. Левон Манукян, сценогр. Георги Златанов, 3D анимация – ASARA vision, худ. костюми Цветанка Петкова Стойнова, хореогр. Татяна Янева/27 май 2017.

 

Сезон 2017/2018

 

100 ГОДИНИ ОПЕРЕТА/Тържествен концерт-спектакъл/сценарий и реж. Светозар Донев, дир. Юли Дамянов, худ. Георги Златанов-Цветанка Петкова-Стойнова, хореогр. Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/1 окт. 2017.

 

ЗИМНО ПЪТЕШЕСТВИЕ/Коледно-Новогодишен концерт/сценарий и реж. Александър Мутафчийски, дир. Юли Дамянов, хореогр. Татяна Янева/23 дек. 2017.

 

НОВОГОДИШЕН ОПЕРЕТЕН БАЛ/концерт-спектакъл, посветен на 85-годишнината на режисьора Светозар Донев/сценарий и реж. Светозар Донев, дир. Любка Биаджони, худ. Иван Токаджиев, хореогр. Десислава Николова, Катя Богданова, Марлена Тодорова, Светлин Ивелинов, хорм. Людмил Горчев/НДК, зала І, 28 дек. 2017.

 

ЦАРИЦАТА НА ЧАРДАША/оперета/Имре Калман/реж. Адриан Холендер, дир. Любка Биаджони, худ. Иван Савов, хореогр. Мариан Стефанов, хорм. Людмил Горчев/24 февр. 2018.

 

 

Предстоящи спектакли

27 септември, четвъртък от 19:00

Малкият принц

30 септември, неделя от 17:00

„Празник на оперетата и мюзикъла“ - Откриване на сезон 2018/2019г.

5 октомври, петък от 19:00

Българи от старо време

6 октомври, събота от 11:00

Аладин

КАСА „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР”

Работно време:

Вторник – събота: 9:30 до 19:30 часа
Неделя: 10-17:30 ч.

За реклама: тел. 02 843 76 54

Абонамент за новини