Октомври 2019
25 октомври
петък от 19:00
26 октомври
събота от 19:00
27 октомври
неделя от 17:00
Ноември 2019
2 ноември
събота от 11:00
2 ноември
събота от 16:00
3 ноември
неделя от 17:00
9 ноември
събота от 11:00
9 ноември
събота от 19:00
10 ноември
неделя от 11:00
10 ноември
неделя от 17:00
13 ноември
сряда от 19:00
14 ноември
четвъртък от 19:00
15 ноември
петък от 19:00
16 ноември
събота от 19:00
17 ноември
неделя от 17:00
22 ноември
петък от 19:00
24 ноември
неделя от 17:00
30 ноември
събота от 11:00
30 ноември
събота от 14:00
Декември 2019
1 декември
неделя от 11:00
1 декември
неделя от 14:00
5 декември
четвъртък от 11:00
6 декември
петък от 11:00
7 декември
събота от 17:00
8 декември
неделя от 11:00
8 декември
неделя от 14:00
12 декември
четвъртък от 19:00
13 декември
петък от 19:00
14 декември
събота от 11:00
14 декември
събота от 19:00
15 декември
неделя от 11:00
15 декември
неделя от 17:00
29 декември
неделя от 17:00
31 декември
вторник от 17:00
Януари 2020