Декември 2018
12 декември
сряда от 19:00
14 декември
петък от 19:00
15 декември
събота от 11:00
15 декември
събота от 19:00
16 декември
неделя от 11:00
16 декември
неделя от 17:00
19 декември
сряда от 19:00
Януари 2019
25 януари
петък от 19:00
26 януари
събота от 19:00
27 януари
неделя от 17:00
31 януари
четвъртък от 19:00
Февруари 2019
1 февруари
петък от 19:00
2 февруари
събота от 19:00
3 февруари
неделя от 17:00
7 февруари
четвъртък от 19:00
8 февруари
петък от 19:00
9 февруари
събота от 19:00
10 февруари
неделя от 17:00