Май 2019
10 май
петък от 19:00
11 май
събота от 11:00
12 май
неделя от 11:00
12 май
неделя от 17:00
22 май
сряда от 14:00
25 май
събота от 11:00
26 май
неделя от 11:00
26 май
неделя от 17:00
30 май
четвъртък от 19:00
31 май
петък от 19:00
Юли 2019